13 mai 2021 - 11:42

DACA NU AI HIDRANT TE-AI ARS!

Un act normativ destul de controversat, prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel încât sistemele de alimentare de oriunde din țară să corespundă normelor de combatere și stingere a incendiilor. Noile măsuri vor fi urmărite de primarii din fiecare localitate, pentru a fi duse la îndeplinire.

 În Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, după articolul 4 se introduc două noi articole, având următorul cuprins:

“Art. 41

(1) Reţelele de distribuţie a apei din unităţi administrativ-teritoriale trebuie să fie echipate cu hidranţi exteriori – subterani şi/sau supraterani, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor.

(4) Gospodăria proprie de incendiu, prevăzută la alin. (3) trebuie sa cuprindă:

a) rezerva intangibilă de apă necesară funcţionării sistemului de securitate la incendiu, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

b) sistem de pompare: pompe active, pompe de rezervă, rezervor hidrofor, cu alimentare electrică dublă – atât din reţeaua publică cât şi din grup electrogen propriu;

c) sistem de avertizare la incendiu.”

Sancțiuni pentru distrugerea sau deteriorarea hidranţilor

“Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) hidranţii sunt distruşi, deterioraţi sau este împiedicat accesul la aceştia şi care poate conduce, la pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanelor, sau la distrugerea totală sau parţială a construcţiei, ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante.”

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 28 decembrie 2017, propunerile sau observațiile privind noile măsuri putând fi trimise în atenția Ministerului Dezvoltării Regionale în termen de 10 zile. Proiectul va fi vizat și aprobat apoi și de alte ministere din domeniu și trimis la Guvern pentru adoptare.

Desi destul de ambiguu in interpretare,  lasand  loc de nemultumire si temere in randul populatiei, in special din mediul rural, asupra costurilor de realizare a acestor dispozitive, trebuie sa recunoastem totusi ca proiectul actului normativ impune niste masuri necesare, chiar vitale pentru situatiile unde unitatile de interventie nu pot ajunge sau o fac cu dificultate. Vorba aceea, “paza buna…”