Cum se face neutralizarea deşeurilor şi ecarisarea

ecarisajConform legislației în vigoare, la nivelul județelor, consiliile județene, organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.
În acest sens, autoritățile locale competente au obligația de a încheia un contract, în condițiile legii, cu o unitate specializată pentru neutralizarea acestor subproduse și de a asigura spații de depozitare, care sunt folosite exclusiv pentru păstrarea deșeurilor colectate până la efectuarea transportului la unități specializate de neutralizare.
Proprietarii individuali de animale sunt obligați să anunțe în cel mult 24 de ore, medicul veterinar arondat și consiliul local, asupra morții unor animale din gospodărie.
Autoritățile administrației publice locale sesizate informează de îndată consiliul județean care anunță în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unitățile de neutralizare a acestora.
Autoritățile administrației publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidență a transporturilor, categoriilor și cantităților de deșeuri de origine animală trimise către unitățile de neutralizare, iar consiliul județean întocmește un centralizator al acestor registre de evidență.
În cazul localităților izolate, greu accesibile, neutralizarea cadavrelor de animale se poate efectua prin îngropare în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare și a autorităților competente privind protecția mediului, și este organizată de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.
Fermele de animale, unitățile de producție, procesare, depozitare, sau de comercializare a cărnii sau alte produse de origine animală, pot funcționa în condițiile în care au încheiat contract cu unități de neutralizare autorizate, sau dețin instalații proprii de neutralizare, autorizate în condițiile legii.
Neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite de la animalele moarte în timpul transportului și care aparțin unităților de creștere a animalelor, unităților de producție, depozitare, ori de procesare revine în responsabilitatea acestora.
Mișcarea internă, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu produse și subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condițiile legii, în scopul prevenirii și răspândirii de boli la animale și oameni.
Pentru ca această activitate să se desfășoare în cadrul legal și cu eficența dorită, persoanele responsabile cu gestionarea S.N.C.U.(subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman) desemnate din fiecare localitate, crescătorii de animale, alte persoane sau autorități implicate, au obligația să dețină cunoștințe privind:
* Importanța colectării S.N.C.U. (cadavrelor de animale) ca măsură de protejare a sănătății publice, sănătății animale și mediului înconjurător și evitarea apariției și propagării bolilor la animale și de la animale la om;
* Este interzisă abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare;
* Cadrul legal european și național existent în domeniul S.N.C.U;
* Principalele prevederi ale Regulamentului C.E nr.1069/2009 (norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman),
* Responsabilitățile ce revin consiliilor județene și locale conform prevederilor O.U.G. 24/2016 în vigoare;
* Întocmirea evidențelor necesare pentru demonstrarea trasabilității (registre și documente de mișcare), și a raportărilor obligatorii la D.S.V.S.A. județeană și a modului de completare corectă al acestora;
* Modalitatea de comunicare a deficiențelor înregistrate și a modului de remediere ale acestora;
* Verificarea listei de unități autorizate pentru neutralizarea S.N.C.U. de pe site-ul A.N.S.V.S.A. sau consultarea specialiștilor din domeniu;
Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor legale în domeniile lor de competență și totodată asigură consultanță de specialitate în această importantă acțiune, de interes economic și social pentru comunitățile respective, în contextul în care ecarisarea teritoriului, constituie un factor esențial de igenizare și de prevenire a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om. potrivit unui comunicat al Direcţiei Sanitar-Veterinare Sibiu.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole