6 decembrie 2021 - 16:57

Cum poţi obţine teren gratis de la primărie

tineriTinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani au dreptul să solicite primăriilor de care aparţin atribuirea unei suprafeţe de teren pe care îşi vor putea construi o locuinţă proprietate personală. Terenul este acordat pentru folosinţă gratuită, atât timp cât există casa pe el, însă acesta poate fi cumpărat ulterior de la stat.

 

Legea prevede că suprafeţele de teren ce pot fi atribuite tinerilor vor fi cuprinse între 150 şi 300 mp în municipii, 250 mp şi 400 mp în oraşe şi între 250 mp şi 1000 mp în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.

Atribuirea terenului se va face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului.

De această facilitate beneficiază, o singură dată, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani (minim 18 ani) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fata de cele prevăzute în vederea atribuirii terenurilor

Mai multe informații pe alba24.ro