Fonduri europene pentru tinerii fermieri – Criterii de selecție pentru submăsura 6.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat oficial criteriile de selecție pentru liniile de finanțare care vor fi lansate anul acesta, inclusiv pentru submăsura 6.1. Această submăsură dedicată instalării tinerilor fermieri vine cu câteva elemente de noutate față de perioada 2014-2020, atât în ceea ce privește criteriile de selecție ale proiectelor, cât și valoarea sprijinului financiar.

Proiectele pe submăsura 6.1 vor fi punctate în funcție de următoarele criterii de selecție:

 1. Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral – maximum 20 puncte
  • 1.1 Solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole – 20 p
  • 1.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole – 15 p
  • 1.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă – 10 p
 2. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară – maximum 20 puncte
  • 2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 20 p
  • 2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 15 p
  • 2.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare /instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională – 10 p
 3. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate – maximum 5 puncte
  • 3.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) – 5 p
  • 3.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) – 3 p
 4. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc. – maximum 15 puncte
  • 4.1 Planul de afaceri cuprinde cel putin o actiune de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor, precum:
   • agricultură ecologică;
   • agricultură de precizie;
   • combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică;
   • utilizare de energie din surse regenerabile;

   • producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd peste nivelul minim prevăzut la eligibilitate.

  • În cadrul acestui principiu fiecare acțiune propusă în planul de afaceri va fi punctată cu 5 puncte și vor fi luate în considerare maximum 3 acțiuni întrunind astfel max 15 puncte.
 5. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădiri cu destinație agro-alimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației – maximum 25 puncte
  • 5.1 Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară (ex: sere, solarii, adăposturi animale, spații de depozitare, utilizate în activităţile fermei etc.) – 13 p

  • 5.2 Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente (Orice tip de utilaj/echipament care contribuie la creșterea eficientei exploatației, eligibil prin fișa măsurii) – 12 p
 6. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – maximum 15 puncte
  • Solicitantul trebuie să fie membru în forma asociativă la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Acesta poate avea calitatea de  cel puțin membru asociat. Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform  legislației în vigoare.

Punctajul minim pe care trebuie să îl îndeplinească un proiect pe submăsura 6.1 pentru a fi considerat eligibil este de 30 de puncte.

Reamintim faptul că alocarea financiară pentru submăsura 6.1 în perioada 2021-2022 este de 100 milioane de euro. Sprijinul public nerambursabil prin submăsura 6.1 se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 SO și 29.999 SO
 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole