8 decembrie 2021 - 15:19

Crescatorii de animale vor fi scutiti de impozitul pe terenurile cultivate cu furaje

MADR a pus in dezbatere publica un act normativ privind stabilirea metodologiei de calcul a suprafețelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deținute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică care nu generează venit impozabil. 
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicăriii, la adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

  1. Valabil numai pentru Asociati ,COOPERATIVE. Trebuie sprijinita asocierea,astfel disperam ca proprietar in Europa.

Comments are closed.