Covasna: DSVSA controlează peste 300 de ferme. În funcţie de rezultate se vor acorda subvenţiile

vacicutermopaneÎncepând din 9 ianuarie 2017 inspectorii DSVSA Covasna vor demara un amplu control la aproape 300 de exploatații non-profesionale și comerciale (înregistrate) care dețin animale din județul Covasna.

Controlul face parte din acordul de delegare cu APIA privind verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale de gestionare și a bunelor condiții agricole și de mediu pe anul 2016. Suplimentarea eșantionului inițial se datorează creșterii populației care trebuie să respecte cerințele de ecocondiționalitate.

Tematica controlului vizează aspecte ca:

— existența și ținerea la zi a registrului exploatației (în cazul fermelor autorizate sau înregistrate), respectiv dosarul cu colecția de formulare (formulare verzi, F1-F3, pașapoarte etc.) pentru gospodării particulare crescătoare de animale;

— respectarea prevederilor legale privind păstrarea condițiilor de înregistrare a exploatațiilor comerciale : contract cu un cabinet veterinar, contract cu o unitate de neutralizare, contract de prestări cu IQM, utilizator SNIIA etc.);

— respectarea prevederilor legale (inclusiv a termenelor) referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor;

— anunțarea medicului veterinar și gestionarea aspectelor legate de naștere, vânzare, sacrificare, mortalitate etc.;

— concordanța între efectivele de animale existente în acte, respectiv în Baza Națională de Date (electronic) și cele existente fizic în exploatații, animalele fiind verificate individual privind identificarea (crotalierea), pașapoarte existente, formularele de mișcare ori evenimente (F1-F3 — formularele verzi);

— anunțarea medicului veterinar asupra cazurilor de mortalitate sau sacrificări de necesitate și trimiterea spre analiză de laborator a tuturor capetelor de la bovinele și ovinele adulte moarte sau sacrificate;

— anunțarea la termen a medicului veterinar asupra pierderii crotaliilor și achiziționarea acestuia (dovada acestuia este formularul F3);

— aspecte privind tratamentele efectuate la animale (Registrul de consultații și tratamente) și igiena produselor alimentare primare obținute;

— aspecte privind protecția și bunăstarea vițeilor și a porcinelor.

Fiind perioada sacrificărilor tradiționale de porcine, atenționăm asupra scoaterii imediate a acestora din evidențele ținute electronic la nivelul circumscripțiilor veterinare!!!

Pentru o evidență cât mai clară în beneficiul proprietarilor de animale, medicii veterinari trebuie să fie anunțați prin înscrierile de către proprietari în Registrul de notificări care în mod obligatoriu trebuie să se regăsească la nivelul fiecărui cabinet veterinar. Fără aceste notificări scrise, anunțarea medicului veterinar nu este conformă prevederilor legale și proprietarul de animale nu este absolvit de o eventuală vinovăție.

Controalele se efectuează în baza unor fișe standard de inspecție, care prevăd prezența animalelor în exploatația verificată.

Pentru buna desfășurare a controlului, având în vedere faptul că rezultatele acestuia se materializează în acordarea sau neacordarea (eventuale penalizări) subvențiilor pe anul 2016, proprietarii exploatațiilor non-profesionale cu animale sunt rugați să ia legătura cu medicii veterinari de circumscripții, cu utilizatorii de SNIIA, și să-și pună la punct atât evidențele, cât și condițiile de adăpostire-, furajare—și bunăstare a animalelor deținute.

De subliniat este faptul că nerespectarea măsurilor verificate, pe lângă amenzile aplicate pe loc (de la 600 până la 1200 lei în cazul persoanelor fizice, cuantumul fiind mult mai mare în cazul persoanelor juridice), pot afecta întreaga subvenție sub forma unor penalități, aplicate de APIA, în funcție de gravitatea neconformităților constatate.

Acțiunea se finalizează până la data de 25 februarie 2017

Din totalul exploatațiilor de verificat, în această acțiune APIA centrală a repartizat spre verificare peste 70 % exploatații din zona Baraolt.

Citește și

Comentariile sunt închise