Controale în industria alimentară. Vezi ce nereguli au fost descoperite în fiecare judeţ!

piataddsÎn cursul lui august 2016, direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a municipiului București au desfășurat activități de control în unități din industria agroalimentară care desfășoară activități pe domenii de activitate, precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice precum și unități de depozitare — alimentare, semințe, legume fructe.
În unitățile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.784 controale, în urma cărora au fost aplicate 185 de amenzi în valoare de 466.800 de lei și au fost acordate 138 de avertismente.
Neconformitățile constatate și sancționate au fost cele privind:

  • respectarea regulilor de igienă (depozitare, substanțe dezinfectante, pereți, spații, echipamente, contract și proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, sursă apă, chiuvetă, vestiar, recipienți);
  • documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsă HACCP);
  • etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme;
  • documente și trasabilitate;
  • lipsa examenelor medicale, cursurilor de igienă, a fișelor de aptitudini și a echipamentului de protecție pentru personalul angajat;
  • altele ( lipsa înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, nerespectarea compatibilități la depozitare, mijloc auto neînregistrat).

Pentru neconformitățile constatate au fost acordate amenzi în următoarele județe:
Arad, 2.000 le — neîntreținerea spațiilor de lucru;
Argeș, 2.000 lei — nu se respectă principiul compatibilității produselor, produse alimentare depozitate direct pe paviment;
Bacău, 8.600 lei — comercializarea produselor alimentare fără respectarea condițiilor de igienă, depozitarea necorespunzătoare a produselor;
Bistrița-Năsăud, 32.600 lei — unități neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, produse alimentare depozitate necorespunzător, agregate frig neigienizate, lipsă dezinfectanți, chiuvete nedotate cu mijloace igienice de spălat și uscat mâini, lipsă aparatură de măsură și control, lipsă înregistrări pentru parametru temperatură, nu s-a putut face dovada stării de sănătate a personalului muncitor, lipsă recipient acoperit pentru colectare deșeuri;
Brașov, 2.400 lei — depozitare necorespunzătoare, dirijare necorespunzătoare a covrigilor din alertă;
Brăila, 8.800 lei — manipularea produselor de patiserie fără respectarea normelor privind siguranța alimentelor, spații neîntreținute, depozitare necorespunzătoare produse alimentare, etichetare necorespunzătoare;
București, 163.000 lei — nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare, spații depozitare neîntreținute corespunzător, pereți degradați, comercializarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat, folosirea ustensilelor, recipientelor și utilajelor neigienizate corespunzător;
Cluj, 14.600 lei — condiții igienico-sanitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Constanța, 2.000 lei — neîntreținere în condiții corespunzătoare de igienă a spațiului de producție, spațiului de depozitare, vestiarului, grupului sanitar și a suprafețelor de contact cu alimentele;
Dâmbovița, 15.000 lei — neîntreținerea igienică a spațiilor, utilajelor, ustensilelor, manipulare neigienică produse alimentare, lipsă înregistrare sanitară veterinară, depozitare necorespunzătoare, comercializare directă fără respectarea cerințelor igienice;
Dolj, 17.600 lei — etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;
Giurgiu, 116.600 lei — funcționare fără documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, nerespectarea condițiilor de igienă, comercializarea produselor alimentare cu termen de valabilitate depășit, nerespectarea programului de autocontrol;
Gorj, 9.000 lei — lipsa fișelor de aptitudini la personal, lipsa monitorizării temperaturilor de păstrare, nerespectarea vecinătăților — caserole cu mici lângă înghețata preambalată, produse de patiserie parțial etichetate, lipsa contactului DDD(dezinfecție, dezinsecție, deratizare), depozitarea băuturilor alcoolice și răcoritoare direct pe paviment, lipsa fișelor de aptitudini la personal, lipsa contractului DDD, produse de patiserie nepreambalate expuse neprotejat, sectorizarea necorespunzătoare a băuturilor răcoritoare, lângă detergenți și materiale de construcție, lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, expunerea spre comercializare și depozitarea pe raftul de comercializare a unor produse alimentare neconforme cu modificări organoleptice, lipsa echipamentului complet de protecție sanitară;
Ialomița, 1.400 lei — manipularea produselor alimentare fără respectarea regimului termic;
Ilfov, 12.000 lei — neîntreținere spații, etichetare necorespunzătoare;
Mehedinți, 600 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor și a echipamentelor de lucru folosite;
Mureș, 18.000 lei — lipsă document înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, depozitare necorespunzătoare, neîntreținerea instalației de apă, etichetare necorespunzătoare, neîntreținerea igienică a spațiilor și instalațiilor;
Neamț, 8.600 lei — manipularea produselor alimentare fără respectarea condițiilor de igienă, neîntreținerea spațiilor de comercializare, igienizarea necorespunzătoare a spațiilor de depozitare produse alimentare, neîntreținerea spațiilor de preparare, lipsa operațiunilor dezinsecție, deratizare, nerespectarea cerințelor de compatibilitate produse, spațiile de preparare și servire băuturi neîntreținute;
Olt, 6.600 lei — condiții necorespunzătoare de igienă, condiții necorespunzătoare de depozitare a alimentelor;
Satu-Mare, 1.000 lei — igienă necorespunzătoare a spațiului de producție;
Sălaj, 600 lei — igienă necorespunzătoare în unitate, pereții neigienizați corespunzător;
Sibiu, 5.200 lei — igienă necorespunzătoare, neîntreținere spații, trasabilitate, lipsă documente;
Suceava, 600 lei — comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar;
Tulcea, 1.800 lei — igienă necorespunzătoare în spațiile de producție, a utilajelor și ustensilelor, depozitare necorespunzătoare, comercializare și funcționare în spații neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;
Vaslui, 2.400 lei — manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare, nu s-a făcut dovada acțiunilor DDD, nu s-a făcut dovada stării de sănătate a angajaților, monitorizări incomplete;
Vâlcea, 1.600 lei — întreținere neigienică a spațiilor de producție;
Vrancea, 12.200 lei — depozitare necorespunzătoare, nerespectarea condițiilor de igienă, nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor, instalațiilor și utilajelor, manipulare necorespunzătoare.a produselor alimentare, nerespectarea condițiilor de comercializare;
De asemenea, în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor și Programului de supraveghere și control, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole