27 mai 2022 - 09:44

CONTRACTE DE ECARISARE SI UNITATI FRIGORIFICE PENTRU DESEURI ANIMALE, OBLIGATORII PENTRU TOATE LOCALITATILE

Obligația organizării activităților de neutralizare a deșeurilor animale va fi transferată de la nivelul consiliilor județene în sarcina consiliilor locale, conform unui proiect de lege aflat în curs de adoptare de Senat. În plus, toate localități vor trebui să dețină unități frigorifice pentru deșeuri animale.

De ce este important: Fiecare localitate va trebui să încheie contracte de ecarisare pentru subprodusele de origine animale provenite din gospodării și chiar din ferme comerciale, dar să și dețină o unitate de depozitare frigorifică pentru colectarea acestor deșeuri, până la neutralizare.

Situația actuală: În prezent legea prevede că, la nivelul județelor, consiliile județene, iar la nivelul municipiului București, Consiliul General al Municipiului București organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.

Un proiect de lege inițiat de UDMR care modifică această prevedere a fost aprobat recent de senatorii din comisia de specialitate, cu recomandarea de a fi adoptat și de plenul Senatului.

Schimbările din proiect: vizează transferarea de la consiliile județene la consiliile locale a responsabilității privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, adică activitatea de colectare și depozitare, respectiv contractarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisareautorizată conform legislației în vigoare.

Prin urmare, la nivelul fiecărei localități va fi înființată o unitate de depozitare frigorifică, unde vor fi colectate subprodusele de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali, dar și din ferme comerciale autorizate. În cel din urmă caz, firmele vor trebui să achite contravaloarea depozitării, iar autoritățile să țină cont de capacitatea unității de depozitare.

În prezent, crescătorii de animale sunt obligați să anunțe în cel mult 24 de ore medicul veterinar și autoritățile locale cu privire la decesul unui animal, iar apoi să aștepte ca prestatorul de servicii contractat la nivel județean să ridice deșeurile animale.

Potrivit proiectului, crescătorii de animale vor fi obligați, după notificarea medicului și autorităților, să transporte deșeurile animale la unitatea de depozitare frigorifică, în caz contrar riscând amenzi între 800-1.200 lei, conform legislației în vigoare pentru neluarea unor măsuri care să prevină îmbolnăvirea oamenilor sau animalelor, respectiv poluarea.

Inițiatorii proiectului prevăd în continuare care finanțarea întreținerii și funcționării unităților de depozitare frigorifică să fie asigurată integral prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dar menționează și bugetele locale.

Totodată, sunt menținute prevederile din lege potrviti cărora în localitățile izolate, unde ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare și a autorităților competente privind protecția mediului, și este organizată de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.

”Aceste unități vor eficientiza colectarea deșeurilor de origine animală de asemenea vor reduce costurile serviciilor contractate cu prestatorii specializați în ecarisare, prin raționalizarea transporturilor și ridicarea periodică a subproduselor de origine animală. (..) Această metodă de colectare și depozitare a subproduselor de origine animală este practicată și de către alte state membre UE, fiind soluția cea mai ecologică în momentul de față”, arată autorii inițiativei legislative. (sursa: profit.ro)

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.