Condiții pentru depozitarea și comercializarea produselor agroalimentare în perioada Sărbătorilor Pascale

mielddPentru prevenirea apariției unor toxiinfecții alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale, când în mod tradițional, consumul unor alimente de origine animală și vegetală crește în mod considerabil, conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Sibiu  în colaborare cu Filiala județeană a Colegiului Medicilor Veterinari Sibiu, dispune o serie de măsuri suplimentare, concentrate asupra modului cum se produce, depozitează, transportă și se comercializează, carnea de miel, produse din lapte, ouă și alte produse alimentare specifice acestei perioade, respectiv:
Pentru producerea și comercializarea cărnii de miel se urmărește:
Sacrificarea mieilor și valorificarea cărnii rezultate, în perioada Sărbătorilor de Paște, este admisă în comformitate cu legislația în vigoare, astfel:
1—în abatoare autorizate sanitar veterinar,
Carnea se va marca cu o marcă de sănătate de formă ovală cu dimensiunile de 6,5/ 4,5 cm, având inscripționate următoarele: ‘ROMÂNIA’ cu majuscule sau codul ISO al țării ‘RO’, numărul de autorizare acordat de A.N.S.V.S.A, abrevierea’ CE’ cu majuscule.și se poate valorifica în unități autorizate pe piața națională.
2—în centre de tăiere cu activitate limitată, care mai pot fi autorizate să funcționeze în perioada 24.04 — 30.04.2016.
Autoritățile locale, asociațiile crescătorilor de animale, sau crescători de ovine, care doresc să amenajeze puncte de sacrificare miei pentru perioada menționată, vor depune la sediul D.S.V.S.A. județeană o cerere care să cuprindă:

 • datele de indentificare a solicitantului;
 • locația unde se amenajează punctul de sacrificare miei;
 • capacitatea de sacrificare și numărul estimativ de miei care pot fi sacrificați;
 • Autorizarea sanitară veterinară temporară a acestor spații de tăiere se va acorda în următoarele condiții:
 • au mai funcționat și în anii anteriori,
 • asigură spațiile de cazare a mieilor înainte de sacrificare, asigură apă potabilă (caldă și rece) și un sistem de canalizare;
 • facilități de colectare a subproduselor rezultate în urma sacrificării și a materialelor de risc (splina și ileonul) și dirijarea acestora pentru distrugere;
 • este asigurată asistența de specialitate

Carnea se marchează cu marcă de sănătate de formă rotundă, cu un diametru de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul județului, urmat de codul numeric acordat de D.S.V.S.A județeană. și se poate valorifica numai direct la consumatorul final, dar nu poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate / autorizate sanitar veterinar.
Cetățenii care achiziționează miei vii din târguri îi pot sacrifica în astfel de spații.
3 — sacrificarea mieilor în gospodăriile populației, carnea rezultată va fi consumată în familia respectivă.
Activitatea acestor unități de sacrificare va fi supravegheată permanent de medicii veterinari repartizați și împuterniciți de D.S.V.S.A. județeană care vor examina, marca (prin ștampilare) și certifica carnea rezultată.
Transportul mieilor la unitățile de sacrificare se va face cu mijloace de transport autorizate, mieii să fie crotaliați, însoțiți de documente de mișcare și sanitare veterinare care să ateste starea de sănătate a acestora, iar crotaliile de la mieii sacrificați vor fi predate medicului veterinar pentru a fi operați în baza națională de date.
Transportul cărnii de miel de la abator la locul de comercializare se va efectua în condițiile impuse de legislația specifică, privind amenajarea mijlocului de transport, a spațiului de depozitare și expunere și cu respectarea normelor de igienă și temperatură.
Comercializarea produselor din lapte
Producătorii agricoli, crescătorii de animale, pot valorifica produse din lapte (caș, telemea, urdă, brânză) în spații autorizate sanitar veterinar în următoarele condiții:

 • Produsele să fie obținute din lapte crud, în condițiile respectării normelor de sănătate și igienă.
 • Laptele, materie primă să provină de la animale sănătoase.

Producătorul să dețină:

 • document de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă și sau, vânzare cu amănuntul, eliberat de D.S.V.S.A județeană,
 • atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor agricole;
 • carnet de sănătate personală;
 • fișa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar din localitate;

Să respecte condițiile de igienă privind transportul, depozitarea și comercializarea acestor produse.
Să ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, sortimentul de produs, data obținerii, înscrise pe o etichetă atașată pe ambalaj? sticla pentru lapte, cutia de plastic sau putina pentru brânzeturi.
Ouăle și produsele din ouă:
Valorificarea ouălor de consum se poate face numai în spații și unități autorizate și supuse controlului sanitar veterinar.
Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu:

 • țara de proveniență
 • codul unității producătoare,
 • data producerii (ziua, luna și anul),
 • indici de standard de comercializare și cifra sistemului de creștere, care se aplică pe fiecare ou;
 • este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită și a ouălor de rață,

Transportul ouălor se va efectua numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar și însoțite de document de conformitate, care să ateste salubritatea acestora și sistemul de creștere a găinilor.
Se interzice depozitarea, expunerea în vederea comercializării a ouălor în aceleași locuri cu alte produse alimentare nepreambalate sau în spații necorespunzătoare care pot duce la alterarea sau contaminarea acestora.
Păstrarea ouălor se face în frigider sau încăperi cu temperatura de 4—14 0 C.
Personalul sanitar veterinar din cadrul C.S.V.S.A. vor efectua la solicitarea producătorilor examenul ovoscopic al ouălor.
Comercializarea peștelui
Peștele se poate valorifica în stare vie, refrigerată, congelată, sărată, uscată, afumată, marinată, conservată, cu respectarea următoarelor condiții:

- Publicitate -
 • comercializarea acestor sortimente este admisă numai în unități specializate, sau secții ale magazinelor alimentare înregistrate sanitar veterinar,
 • se păstrează în spații frigorifice (pește refrigerat sau congelat) sau în vase speciale cu apă (peștele viu) cu respectarea parametrilor de temperatură în funcție de sortimentul supus comercializării,
 • sortimentele de pește sunt însoțite obligatoriu de certificat de conformitate privind calitatea, originea acestuia și valabilitatea, eliberat sub responsabilitatea operatorului economic furnizor.

Alte produse alimentare tradiționale: cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spații amenajate și autorizate, sub controlul personalului de specialitate.
Se interzice comercializarea produselor și a alimentelor de origine animală și non-animală în spații improvizate, nesupuse controlului pentru siguranța alimentelor și neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiții adecvate de igienă și siguranță alimentară.
Personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. județeană și de la Circumscripțiile sanitare veterinare teritoriale, verifică modul cum sunt respectate normele sanitare veterinare la unitățiile de tăiere animale, în târguri de animale, piețe agroalimentare, unități de procesare, depozitare, comercializare și de alimentație publică și vor dispune măsuri de remediere și de sancționare, în situațiile de încălcare a legislației din domeniu.
În derularea acestor acțiuni serviciile sanitare veterinare vor colabora cu alte instituții județene D.A, J. D.S.P, I.P.J. C.P.C. și cu autoritățile locale cu scopul de a asigura populației produse alimentare de calitate, salubre și pentru a le proteja sănătatea.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole