20 octombrie 2021 - 00:48

Concluziile ministrului Oros dupa intalnirile cu sectorul zootehnic

Ministrul Nechita Adrian Oros și secretarul de stat Florian-Emil Dumitru au continuat seria întâlnirilor de lucru cu membrii celor mai reprezentative asociații și federații. Astfel, miercuri, 11 decembrie 2019, s-au desfășurat reuniuni cu reprezentanți din sectorul avicol, de creștere a suinelor și ovinelor pentru discuții asupra principalelor probleme cu care se confruntă fermierii. La discuții au participat, de asemenea, directorii direcțiilor tehnice de specialitate, alături de experți din cadrul MADR și ai instituțiilor din subordine.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții sectorului avicol, secretarul de stat Emil Dumitru a subliniat că acest sector a înregistrat un progres semnificativ, specificând totodată că este necesară prioritizarea reproducției. Referitor la combaterea practicilor comerciale neloiale, asociațiile au propus o colaborare inter-instituțională mai strânsă, în vederea asigurării unui mediu concurențial corect. În acest context, secretarul de stat a afirmat necesitatea de a construi un mecanism de verificare și control credibil.

În vederea creșterii gradului de informare a populației, secretarul de stat a menționat că este necesar să se realizeze noi campanii pentru conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor în privința PPA. Totodată, oficialul a relevat necesitatea unei mai bune cooperări interinstituționale pentru a eficientiza măsurile de prevenție și combatere a PPA. De asemenea, Emil Dumitru a evidențiat necesitatea de a identifica o soluție viabilă astfel încât fermele să-și poată comercializa produșii sănătoși proveniți din ferme.

Printre problemele și prioritățile sectorului ovin amintim: înființarea camerelor agricole, elaborarea unui program pentru atragerea tinerilor în zootehnie, revitalizarea liceelor agricole, modificarea legii pajiștilor, concesionarea pășunilor, sprijinul cuplat zootehnic, accesul pe piață – crearea de facilități pentru comercializarea produselor, sprijin pentru tinerii fermieri, soluții pentru atragerea tinerilor în zonele montane și combaterea depopulării satelor, susținerea exporturilor și deschiderea de noi piețe.

Ministrul Nechita-Adrian Oros și-a exprimat dorința ca MADR cu sprijinul tuturor actorilor implicați să creeze un Plan Național Strategic fundamental care să cuprindă toate aspectele esențiale, astfel încât în viitoarea programare financiară, 2021-2027, România să susțină crearea de cooperative pentru fermierii mici și mijlocii, prioritar fiind sectorul zootehnic, astfel încât să reușim să trimitem peste hotare produse cu valoare adăugată și să reducem exportul de materie primă. Totodată, ministrul a afirmat că trebuie să facem împreună efortul de a consolida piețele de export, în acest sens fiind utilă prezența unor atașați agricoli în zonele de interes care să cunoască specificul pieței și noile oportunități și să le comunice celor interesați. În acest context, ministrul Oros a subliniat că este necesar ca fermierii să realizeze producții livrabile și de calitate, pentru a satisface cerințele partenerilor comerciali. De asemenea, este important ca fermierii crescători de animale să fie uniți pentru a putea negocia un preț cât mai bun pe piețele externe.

Ministrul Oros a declarat că soluția cea mai bună pentru învățământul agricol este crearea unui cadru legislativ pentru susținerea învățământului dual. Astfel, a evidențiat necesitatea ca agenții economici să fie susținuti prin facilități fiscale pentru a oferi formare practică celor interesați și și-a exprimat speranța că prin parteneriatul public-privat tinerii să fie încurajați să lucreze în agricultură imediat după terminarea studiilor din domeniul agricol.

În încheiere, ministrul a transmis că MADR acordă o atenție deosebită zootehnizării agriculturii și procesării produselor agricole și încurajează asocierea fermierilor, pentru ca aceștia să beneficieze de facilități și să înregistreze progres și competitivitate.