23 aprilie 2021 - 20:30

Comisia Europeană prelungește normele privind ajutoarele de stat aplicabile sectoarelor agricol, forestier și piscicol

Comisia Europeană a prelungit cu doi ani valabilitatea mai multor norme UE privind ajutoarele de stat aplicabile în sectoarele agricol, forestier și al pescuitului, care altfel ar expira la sfârșitul anului 2020.

Aceasta include o prelungire, până la 31 decembrie 2022, a Orientărilor UE pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricole și forestiere și în zonele rurale, Regulamentul de exceptare pe categorii aplicabil ajutoarelor de stat în domeniile agriculturii, silviculturii, pescuitului și acvaculturii, precum și Regulamentul privind ajutorul de minimis pentru pescuit și acvacultură.

Toate cele trei regulamente urmau să expire la 31 decembrie 2020 și sunt în curs de revizuire de către Comisia Europeană. Proiectarea viitoarelor norme va depinde în mare măsură de rezultatul reformei în curs a politicii agricole comune (PAC) și a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Având în vedere că viitoarele cadre juridice ale PAC și PCP sunt încă în curs de adoptare, Comisia a considerat necesară extinderea valabilității actualelor norme privind ajutoarele de stat.

Noile norme privind ajutorul de stat, strâns aliniate la PAC și PCP reformate, vor fi dezvoltate în perioada de prelungire, în vederea intrării în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Datorită focarului de coronavirus, Comisia Europeană a ajustat, de asemenea, normele pentru a permite acordarea de ajutoare de stat întreprinderilor care nu erau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, dar au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2021.