1 august 2021 - 01:19

Cifre uriase! Cati puieti forestieri a plantat Romsilva din 1991 si pana in prezent?

Aproximativ 275.000 de hectare de fond forestier, proprietate publică a statului, au fost împădurite cu două miliarde de puieți de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, din 1991 și până astăzi, informează instituția, citată de AGERPRES

“Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva contribuie la creşterea suprafeţei fondului forestier naţional prin acordarea de prioritate la achiziţia de terenuri agricole destinate împăduririi, transmiterii terenurilor lipsite de potenţial agricol administrate de Agenţia Domeniilor Statului, tot pentru a fi împădurite, dar şi prin înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie. Ca administrator al fondului forestier proprietatea publică a statului, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are obligaţia, conform Codului Silvic, să contribuie la realizarea Programului Naţional de Împădurire, prin achiziţia de terenuri, în numele statului, în vederea împăduririi (…) Romsilva a împădurit, de la înfiinţarea sa în anul 1991 până în prezent, circa 275 mii hectare fond forestier proprietatea publică a statului, plantând în cursul acţiunilor de împădurire aproximativ 2.000.000.000 de puieţi forestieri”, se arată în comunicatul de presă al Romsilva, citat de către AGERPRES.

Documentul mai precizează că Romsilva a împădurit, în acest interval de timp, 24.087 hectare terenuri degradate, pentru această operațiune fiind folosiţi circa 120 de milioane de puieţi forestieri.

Reprezentanții instituției mai precizează că vor prioritiza în continuare achiziționarea de terenuri agricole destinate împăduririi, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 118/2010, care reglementează cumpărarea terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietatea publică a statului. Mai mult, Romsilva urmează să încheie un protocol de colaborare cu Agenţia Domeniilor Statului, pentru a identifica terenurile cu destinație agricolă, dar lipsite de potențial agricol, pentru a le transmite în proprietatea publică a statului și în administrarea instituției, în vederea împăduririi.