17 octombrie 2021 - 10:05

Cheia succesului pentru culturile de cais și piersic

Caisul și piersicul sunt unele dintre cele mai așteptate fructe în sezonul de vară. Datorită aromei și a gustului dulce, acestea sunt solicitate de către consumatori atât ca fructe proaspete, cât și procesate. Însă, secetele și înghețurile târzii își fac prezența tot mai des și simțitor, astfel compromițând o bună parte a recoltei.

Luând în considerare acest fapt, Agroexpert a discutat cu Ananie Peșteanu, doctor în pomicultură, conferențiar universitar, UASM, despre perspectivele acestor culturi în Republica Moldova.

,,În pofida faptului că secetele, înghețurile târzii sunt tot mai frecvente, culturile respective trebuie dezvoltate în Republica Moldova, deoarece va domina importul din alte țări, în deosebi Grecia.

Anul curent este unul secetos și riscul acestui fenomen în continuare mai persistă, însă sperăm că statul se va întoarce spre producătorii de fructe și va reabilita sistemele de irigare ca să putem rezista acestor provocări. În caz contrar, riscăm să distrugem agricultura locală”, a menționat Ananie Peșteanu.

Expertul susține că o mare atenție trebuie acordată soiurilor cultivate. Acestea trebuie să posede fermitate, colorit și să răspundă cerințelor consumatorilor. Pentru a avea succes pe piața internă, dar și cea externă este binevenit ca pomicultorii să diversifice sortimentul, să cultive soiurile rezistente la temperaturile joase.

,,Alegerea soiului – un factor important la care trebuie să atragem atenția, căci pentru a avea succes trebuie să optăm pentru soiuri de perspectivă atât de cais, cât și de piersic. La momentul actual avem o gamă de soiuri dintre care o parte sunt considerate a fi de perspectivă, însă acestea nu fac față cerințelor consumatorilor.

Astfel, datorită diverselor proiecte, am inclus în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova soiuri de cais Tsunami, Big Red, Kyoto, Faralia și mai planificăm să includem soiul Lady Cot. Avem o gamă de soiuri, care se maturizează eșalonat – începând cu prima decadă a lunii iunie și ajungând până la jumătatea lunii august.

Aceste soiuri posedă fermitate, colorit bun și într-un final, le putem păstra sau chiar ieși atât piața internă, cât și cea externă.”

Pe lângă plantarea soiurilor rezistente la înghețuri, pomicultorii trebuie să întreprindă și o serie de alte măsuri posibile, soluții adecvate pentru salvarea pomilor cum ar fi utilizarea diverselor utilaje care mențin temperaturi normale în perioada rece.

,,Anul acesta, în perioada înghețurilor târzii de primăvară foarte bine s-a arătat soiul de cais Kyoto – un soi rezistent la temperaturi joase, care asigură fructe de 45 de grame. Am remarcat că această particularitate este valabilă pentru toate regiunile țării.

Celelalte soiuri, care au înflorit mai devreme au înregistrat pierderi. Însă, sunt diferite utilaje precum frostbuster-ul care ajută la menținerea temperaturilor normale în perioada rece. Cu acest dispozitiv poți circula protejând cca 8 ha de livadă. Trebuie să continuăm identificarea soluțiilor pentru a ocroti pomii de intemperiile care au loc primăvara târziu.”

Ce ține de piersic, Ananie Peșteanu consideră că trebuie exluse treptat din sortimentul actual, unele soiuri care nu asigură recolte înalte, iar în schimb să fie introduse soiuri de calitate deosebită și care se vor bucura de un interes sporit din partea consumatorilor.

,În privința piersicilor trebuie să exludem treptat din sortimentul nostru anumite soiuri care sunt răspândite la momentul actual, de exemplu: Collins, Favorit Morettini, soiurile autohtone care nu oferă recoltă suficientă. Acestea le putem schimba cu altele, de perspectivă precum Vistarich, Cresthaven, Royal Glory, căci ele asigură recolte bune, iar calitatea fructelor este una deosebită.

În ultimul timp, nectarinele se bucură de o atenție sporită în rândul consumatorilor, și anume Big Top, Morsian, Orion. Treptat apar soiuri de piersic platiforme Ufo 2,3. Consumatorul prima dată vede soiurile respective și este interesat ca să le procure.”

Înainte de a fonda plantații de cais și piersic, trebuie de ales corect terenul. Pentru a minimiza riscul afectării de temperaturile scăzute, Ananie Peșteanu recomandă ca plantația să fie amplasată pe treimea mijlocie a pantei. Iar, pantele sudice, de sud-est și sud-vest trebuie exluse, deoarece în aceste zone temperaturile cresc mai rapid, umiditate este insuficientă, înflorirea este mai devreme.

Agricultorii moldoveni nu execută corespunzător și la timp toate lucrările necesare pentru bunăstarea și protecția pomilor, punctează expertul. Sunt o mulțime de metode care ajută la atenuarea efectului negativ provocat de înghețuri, precum aplicarea diferitor regulatori de creștere. Însă, mulți pomicultori nu cunosc aceste soluții.

,,Fermierii noștri nu fac nimic în livezi, nu tratează, nu îngrijesc, iar într-un final se plâng că au înghețat pomii. Într-o întreprindere din zona de sud au înghețat pomii de piersic, dar în gospodăria vecină, poziționată în partea superioară s-a obținut recolta obișnuită. Aceasta a fost datorită menținerii nivelului înalt de implementare a procedeelor tehnologice moderne – s-au aplicat fertilizanți, s-au executat tratamente împotriva bolilor și dăunătorilor la timp.

Agricultorul s-a pregătit pentru toate provocările care urmau să fie pe parcurs. Mai mult, înainte de a începe perioada temperaturilor scăzute este necesar de a lucra cu diferiți regulatori de creștere, care într-o anumită măsură atenuiază efectul negativ al înghețurilor.”

Un alt aspect important pe care l-a menționat Ananie Peșteanu este trecerea de la portaltoi generativ (zarzăr, migdal) la vegetativ (Myrobalan 29 C, Wavit). În acest caz, pomicultorii vor crește producție și nu lemn. Totodată, această schimbare va asigura uniformitatea pomilor și va rezolva problema asolamentului.

,,Pentru cais se recomandă drept portaltoi vegetativ – Myrobalan 29 C, Wavit, care asigură o coroană mică cu înălțimea 3-3,5 m. La momentul actual, majoritatea soiurilor în livezile de cais sunt pe portaltoi generativ (zarzăr). Acest portaltoi dă vigoare mare pomului. Astfel, nu creștem fructe, dar lemn.

La piersic se recomandă portaltoiul GF 677 –  portaltoi vegetativ, devirozat care va rezolva problema asolamentului. În cazul în care noi folosim portaltoi vegetativ obținut  prin metoda in vitro, în al treilea an deja putem planta. Ei rezistă. Astfel, micșorăm perioada de pauză dintre culturile care pot să ne aducă prejudicii în plantații.”

Cultura de cais și de piersic au perspective imense în Republica Moldova, cu condiția aplicării și respectării unor recomandări și reguli stricte. Primul pas spre obținerea rezultatelor de excepție este plantarea soiurilor de perspectivă, care corespund cerințelor consumatorilor, standardelor internaționale, au fermitate, colorit, aromă și gust. Ulterior, vom putea penetra piețele Federației Ruse și Belarus unde cererea pentru aceste fructe este sporită.

,,Ce ține de intemperii, sunt diverse modalități de combatere a acestora. Pomicultorii trebuie să mai citească ghidurile care sunt elaborate inclusiv în cadrul proiectului USAID/APM și să aplice cunoștințele obținute, dacă doresc recolte înalte și de calitate”, a coinchis Ananie Peșteanu.