Cerința OBLIGATORIE pentru toți fermierii care primesc subvențiile APIA

Ecocondiționalitatea este condiția obligatorie care trebuie respectată de către toți fermierii care au solicitat subvenții APIA. Ecocondiționalitatea (conformitatea încrucișată) ca parte componentă a Politicii Agricole Comune, este un mecanism care condiționează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene și naționale (plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii, plăți prin măsurile de dezvoltare rurală și măsuri de piață), de respectarea unor norme obligatorii privind mediul, siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor, bunăstarea animalelor, precum și menținerea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu.

Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013 „Statele membre se asigură că toate terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul producției, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, la nivel național sau regional, cerințele minime pentru bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), în baza cadrului stabilit în Anexa III, ținând seama de caracteristicile zonelor în cauză, în special de condițiile pedologice și climatice, de tipurile de exploatații existente, de gradul de utilizare a terenurilor în cauză, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structura exploatațiilor”.

Potrivit art. 93 și 94, respectiv Anexei II din Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită sprijin financiar trebuie să respecte cerințele legale în materie de gestionare (13 SMR-uri), respectiv standardele privind Bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (7 GAEC-uri), referitoare la următoarele domenii:

 • Mediu, schimbări climatice și bune condiții agricole ale terenurilor;
 • Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor;
 • Bunăstarea animalelor.

Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate conduce la reducerea plăților sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau
mai mulți ani, cu excepția cazurilor de forță majoră sau circumstanțe excepționale care au
împiedicat respectarea acestor norme și anume:

 • decesul agricultorului;
 • incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
 • o catastrofă naturală de proporții care afectează grav suprafețele agricole ale exploatației;
 • distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatație;
 • o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului;
 • exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată.

Constatarea respectării sau nerespectării cerințelor de ecocondiționalitate se realizează prin acțiunile de control (administrativ și control clasic) desfășurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA/ANF, sau prin teledetecție, conform prevederilor legislației europene.

Potrivit legislației europene și naționale, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin, trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției).

Normele privind ecocondiționalitatea, sunt obligatorii pentru:

 1. fermierii care solicită plăți directe și fermierii care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal;
 2. beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, plăți de agromediu și climă, sprijin pentru conversia la metodele
  de agricultură ecologică, sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăți pentru angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;
 3. fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin;
 4. fermierii care solicită plăți prin alte scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național pentru care trebuie respectate normele de ecocondiționalitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole