28 iulie 2021 - 04:18

CERCETATORI STIINTIFICI, UNIVERSITARI SI DOCTORANZI AU ANALIZAT FENOMENUL TURISTIC RURAL

Desfășurată între 23-25 mai 2019, la Vatra Dornei, ediţia a XXI-a, conferința a reunit cercetători științifici, cadre didactice universitare, doctoranzi, consultanți, cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic din spațiul rural. Conferința s-a desfășurat pe parcursul a trei zile: primele două zile au fost destinate prezentării lucrărilor științifice la sală, iar în cea de-a treia zi a avut loc aplicația practică. În program au fost înscrise un număr de 41 lucrări științifice, având 72 autori, ce au urmărit următoarea tematică:
• Turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel național, regional și global;
• Tradiționalism vs. modernism în turismul rural;
• Strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural;
• Managementul și marketingul e-turismului;
• Comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural;
• Rolul legislației în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural;
• Turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, drept, psihologie, antropologie, etnografie, folclor etc.
• Bune practici internaționale.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în volumul numărul 45 al conferinței.