31 iulie 2021 - 14:21

CERCETATORI SI SPECIALISTI IMPLICATI IN CONSULTANTA SI SCHIMB DE EXPERIENTA CU TURKMENISTANUL

Miercuri, 27 martie 2019, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), prof. univ. emerit dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ, a primit vizita unei delegații din Turkmenistan.

Din delegația Turkmenistanului au făcut parte Prof. Allaberdi Gapurov, rectorul Institutului Agricol Turkmen, dl. Shageldi Nurgeldiyev – șef specializat în afaceri academice din cadrul Institutului Agricol Turkmen, Prof. Yazgeldi Babayev, decanul Facultății de Agronomie din cadrul Universității Agricole Turkmene ”S. A. Niyazov”, Prof. Yazmuhammet Begelekov, prodecanul Facultății de Agronomie din cadrul Universității Agricole Turkmene ”S. A. Niyazov” și dl. Hojamyrat Ishankulyyev, șeful Direcției de Zootehnie din cadrul Universității Agricole Turkmene ”S.A. Niyazov”.

Delegația a fost însoțită de Excelența Sa, Domnul Annamammet Annayev, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Turkmenistanului în Romania.

Din partea ASAS, au mai participat prof. dr. Ioan JELEV, vicepreședinte, Prof. dr. Gheorghe SIN, fost președinte, dr. ing. Mihai NICOLESCU, secretar general, dr. ing. Gheorghe VAIDA, dna. Cipriana BUDEANU și dna. Adela NISTOR, din cadrul Serviciului Relații Internaționale.

În cadrul întâlnirii, oaspeții au prezentat activitatea desfășurată de Institutul Agricol Turkmen și de Universitatea Agricolă Turkmenă. Vicepreședintele ASAS Ioan JELEV a făcut la rândul său o scurtă prezentare a activității de cercetare derulată de ASAS. Președintele ASAS a detaliat diferite aspecte relevante pentru diferitele obiective de cercetare derulate de unitățile c-d-i din subordinea ASAS, în vederea   identificării posibilităților de colaborare.

Pe parcursul unor discuții interactive a rezultat importanța acordată de către oaspeți unor aspecte de cercetare din domeniul culturii bumbacului, grâului, viței de vie, zootehniei, hidroameliorațiilor, protecției plantelor, mecanizării agriculturii etc. Relevante au fost și vizitele prealabile efectuate de membrii delegației turkmene la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare și la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București.

În urma discuțiilor, s-a convenit încheierea unui Memorandum de înțelegere între cele două instituții de învățământ superior turkmene și ASAS, precum și a unor acorduri de colaborare punctuale pe domenii de interes comun între partea turkmenă și cele două institute vizitate. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Turkmenistanului și-a oferit bunele oficii pentru a sprijini încheierea acestor importante documente și pentru asigurarea unei colaborări cât mai eficiente.

La rândul său, președintele ASAS, prof. Valeriu TABĂRĂ, a asigurat oaspeții de întregul său sprijin pentru succesul acestei importante colaborări.

Printre obiectivele mai importante de cooperare convenite menționăm:

  1. Schimbul de cercetători și specialiști în scopul derulării unor activități de cercetare, formare, consultanță și schimb de experiență.
  2. Organizarea unor seminarii bilaterale științifice și tehnice/workshop-uri/ conferințe sau cursuri de formare pe probleme de interes pentru ambele țări.
  3. Identificarea în comun a problemelor științifice și tehnice, formularea și punerea în aplicare a unor programe comune de cercetare- dezvoltare cu institutele/stațiunile subordonate sau coordinate de ASAS.