27 octombrie 2021 - 09:48

Ce fonduri europene mai pot accesa tinerii fermieri care s-au instalat prin submăsura 6.1

Submăsura 6.1 pentru instalarea tinerilor fermieri a avut un succes răsunător în România, cel puțin pentru tinerii aflați pe teritoriul țării. Banii alocați pentru anul trecut au fost epuizați și cu siguranță va exista o nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru fonduri europene și anul acesta. Totuși, este important de știut pentru cei care au accesat deja măsura și au primit banii că mai pot accesa și alte submăsuri pentru a-și dezvolta exploatațiile.

”Complementar, tânărul poate să facă o măsură dintre cele două pe non-agricol – 6.2 și 6.4, adică este eligibil. Poate să acceseze și submăsura 4.1 pentru dotarea cu utilaje sau modernizarea exploatației, poate să acceseze submăsura 4.2 pentru procesare și depozitare”, a explicat consultantul Florin Istrate în emisiunea ”Agricultura la Raport”

Submăsura 6.2 Fonduri europene pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Beneficiarii sM 6.2

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-ups)

Submăsura 6.4 – Fonduri europene pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Beneficiarii sM 6.4:
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Submăsura 4.1Investiții în exploatații agricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Beneficiarii sM 4.1:

 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Submăsura 4.2Fonduri europene pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Beneficiarii sM 4.2:
 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Menționăm că, la această dată, nu se știe exact ce măsuri vor fi deschise pentru finanțare în anul 2021, însă în urma întâlnirilor din ultima vreme între mediul asociativ și MADR, se pare că există un consens în privința deschiderii mai multor măsuri utile pentru fermieri, printre care și cele amintite mai sus.

ATENȚIE! Este important pentru cei care vor să acceseze fonduri europene, să știe că în perioada 2021-2022, ghidurile vor rămâne cele din PNDR 2014-2020, chiar dacă banii alocați vor fi din noul exercițiu financiar. Mai multe detalii AICI.