Ce documente trebuie sa depuna crescatorii de porci pentru clasificarea carcaselor

Urmare publicării în Monitorul Oficial a OM nr. 418/2019 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţăale carcaselor şi ale animalelor vii, entităţile candidate la desemnare depun actele şi documentaţiile prevăzute la art. 5, din prezentul ordin, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la Direcţia Generală Control, Antifraudăşi Inspecţii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.madr.ro a anunţului referitor la declanşarea procedurii de desemnare.

În vederea depunerii candidaturilor, entităţile persoane juridice de drept public sau privat trebuie să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control, Antifraudăşi Inspecţii, până în data de 27 septembrie 2019, următoarele documente:

  • cererea pentru participarea la procedura de desemnare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
  • copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, copia certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul asociaţii şi fundaţii sau orice alt document care atestă statutul juridic al entităţii candidate;
  • actul constitutiv sau statutul entităţii candidate;
  • documente prin care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e);
  • documente prin care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e);
  • dosarul personalului angajat/colaborator, care va cuprinde:

(i)copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare;

(ii)curriculum vitae;

(iii)copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de colaborare;

(iv)copii de pe adeverinţele de perfecţionare profesională pentru activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine a persoanelor care sunt desemnate să participe, în calitate de traineri, la instruirile din cadrul cursurilor organizate de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase; (v)copii de pe documentul care atestă specializarea în domeniul prelucrării şi gestionării datelor;

  • angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitarăşi naţională din domeniu.

Conform prevederii art.7 alin.(4) în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a documentaţiilor sau, după caz, a comunicării dovezii de remediere a deficienţelor/neconformităţilor identificate, entităţile candidate trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiei de la art. 2 lit. b) din OM nr.418/2019.

Documentele se transmit, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic la adresa de e-mail: inspecții@madr.ro. Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt Gelu MOVILEANU – șef serviciu, tel: 021.3072.340 și Paula BĂRBUȚ – consilier superior, tel: 021.3072.330.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole