25 ianuarie 2022 - 09:31

Află ce bani se mai dau prin PNDR și când se mai depun proiecte pentru 2021!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dat publicității calendarul estimativ al lansărilor sesiunilor de depunere de proiecte pentru anul 2021 pentru accesarea fondurilor europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Tranziție, precum și sumele alocate pentru măsură în parte.

Iată care sunt submăsurile din PNDR prevăzute în calendarul MADR până la sfârșitul anului:

– submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şi animalelor” – lansare la sfârșitul lunii iulie, fonduri alocate – 20.000.000 euro;

– submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” – lansare la sfârșitul lunii iulie, fonduri alocate – 5.000.000 euro;

– submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – lansare în a doua jumătate a lunii august, fonduri alocate – 100.000.000 euro;

– submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – lansare în a doua jumătate a lunii august, fonduri alocate – 87.000.000 euro, din care 60.900.000 euro la nivel național și 26.100.000 euro pentru zonele montane;

– submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” – lansare în a doua jumătate a lunii august, fonduri alocate – 40.000.000 euro;

– submăsura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” – lansare în a doua jumătate a lunii august, fonduri alocate – 10.000.000 euro;

– submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” – lansare în septembrie, fonduri alocate – 50.000.000 euro;

– submăsura 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” – lansare în septembrie, fonduri alocate – 100.000.000 euro;

– submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” – lansare în septembrie, fonduri alocate – 760.000.000 euro;

– submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” – lansare în septembrie, fonduri alocate – 140.000.000 euro;

– submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” – lansare în septembrie, fonduri alocate – 10.000.000 euro;

– submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă – lansare în septembrie, fonduri alocate – 100.660.000 euro.

MADR precizează că alocările aferente sesiunilor de depunere de proiecte vor fi suplimentate conform disponibilului din PNDR 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunii.