Casa Verde FOTOVOLTAICE, o nouă etapă – Finanțare de 20.000 lei de la stat

Programul Casa Verde Fotovoltaice se apropie cu pași repezi de perioada înscrierii beneficiarilor, după ce autorizarea instalatorilor s-a încheiat cu succes. Beneficiarii vor putea obține o finanțare în valoare de 20.000 lei de la stat, iar înscrierile în program încep în 20 decembrie.

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, etapa înscrierii beneficiarilor se va derula până la epuizarea bugetului, după același principiu ca în trecut: „primul venit, primul servit”.

Potrivit ghidului de finanțare, aceasta se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20. بنك بايير 000 lei. Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. نتائج التنس

Casa Verde Fotovoltaice – Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor:
 1. Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract
  de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.
 2. Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea
  solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.
 3. Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:
  1. identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;
  2. introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:
   • atributele de identificare a solicitantului;
   • adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral ale imobilului respectiv;
   • suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;
   • puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;
  3. scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în
   aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora;
  4. rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care întruneşte condiţiile
   referitoare la conformitatea documentelor.
Casa Verde Fotovoltaice – Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării:
 1. Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  1. este persoană fizică cu domiciliul în România;
  2. este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri
   fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
  3. are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;
  4. imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
  5. nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
  6. solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;
  7. solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.
 2. În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu
  număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.
 3. Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi
  individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară
  individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în
  proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.
Casa Verde Fotovoltaice – Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare:
 1. cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
 2. actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii;
 3. actul de identitate al coproprietarului/devălmaşului, valabil la data înscrierii;
 4. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 5. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii;
 6. extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
 7. copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;
 8. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; 
 9. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 10. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată, sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

5 COMENTARII

 1. Bună ziua Agro-tv
  Va urmăresc cu placere programul tv. As vrea totuși ca toate știrile pe care le puneți la dispoziția noastră sa fie verificate ca apoi sa câștigați NOTORIETATE.
  Azi ați publicat o știre privind Programul Panouri Fotovoltaice prin care susțineți ca” din surse, programul de depunere a cererilor de finanțare de catre persoanele interesate va începe pe 20 decembrie…….. ”
  Am luat legătura cu un Instalator autorizat de AFM in vederea depunerii dosarului si acesta INFIRMA STIREA!
  Care e adevărul?

  • Domnul instalator stie una, informatiile oficiale de pe site-ul AFM spun alta. Calendarul punerii in aplicare a programului ar putea fi decalat, din motive nedeclarate de autoritati, dar asta nu inseamna ca nu dam informatii corecte. Consultati pagina AFM dedicata programului.
   Tocmai pentru ca nu dorim sa ne stirbim NOTORIETATEA, ne informam si va informam, de cate ori este posibil, din surse oficiale, nu intrebam un instalator.

   • Aveți vreun link oficial de la AFM pentru afirmația “autorizarea instalatorilor s-a încheiat cu succes”?

    Acum câteva zile s-a anunțat prelungirea perioadei de înscriere a instalatorilor până pe 31 martie! ( https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_legislatie.php )

    Și unde aș putea găsi noile liste a instalatorilor validați? Fiindcă pe site-ul AFM ultima listă este tocmai din 26.08.2019.

 2. Buna seara !Acum 2 ani au venit cei de la URBIO ,ne-am vorbit de programul “Casă verde”,am depus dosare cu actele aferente la ei,am depus câte 1000 de lei cu contract încheiat între noi și ei,contract semnat prin notar prin care ei își luau angajamentul că depun dosarul la Agenția de Mediu în numele nostru. Am luat legătura cu ei sa vedem situația dosarului dar și-au schimbat telefoanele,le-am dat mesaj pe Facebook dar nu au răspuns,deci o mare țeapă. Ne-au luat banii și cam atât, nu s-au deranjat să ne depună actele.

 3. Este o alta teapa marca România. Alții profită de acești bani de finanțare. Proștii se zbat sa obțină tot felul de aprobări să poată depune un dosar eligibil si ce să vezi aștepți până te saturi de așteptat si te lași păgubaș. Sfat, faceți sistemul de panouri din banii proprii si gata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole