Carnea și cârnații la control- produse confiscate și amenzi de 6000 de lei

DSVSA Argeș a efectuat în data de 13.02.2021 o acțiune de control pe traseul Com.Rucăr- Com. Dâmbovicioara, în vederea verificării modului de comercializare al produselor alimentare de origine animală și nonanimală de către producătorii particulari.

-au fost controlați un număr de 5 producători particulari care  comercializau direct către consumatorul final produse alimentare de origine animală și nonanimală.

-pentru nerespectarea condițiilor sanitare veterinare de comercialziare a produselor alimentare toți producătorii particulari verificați au fost sancționati contraventional conform HG 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenzi in valoare totala de 6 000 lei.

Cu aceasta ocazie, DSVSA a constatat prezenta la vanzare a unor bauturi declarate sucuri naturale din fructe (aproximativ 35 litri), cu aspect organoleptic necorespunzator (culoare improprie fructului declarat, aspect filant la turnare, recipienti neigienizati), pentru care s-a procedat la confiscarea si denaturarea acestora.

Cantitatea de 8 kg produse carne (carnati si afumaturi), fara elemente de identificare si comercializate in conditii improprii, a fost deasemenea confiscata si denaturata.

In zona pesterii Dambovicioara, echipele DSVS Arges au verificat doi operatori economici, unul cu profil de activitate comercializarea in standuri, chioscuri, piete a conservelor din fructe si legume fabricate in unitatea proprie, altul cu acelasi profil de activitate dar pentru produse de cofetarie-patiserie (ciocolata de casa, fursecuri) deasemenea fabricate in unitatea proprie; produsele aflate expuse la comercializare nu erau etichetate sau eticheta era incompleta, lipsind denumirea produsului, producatorul, data fabricatiei, termenul de valabilitate. Pentru aceste abateri operatorii economici au fost sanctionati contraventional conform HG 984/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenzi in valoare totala de 20 000 lei.

 

  • HG 984/2005

Următoarele fapte constituie contravenții la normele sanitare veterinare referitoare la măsurile generale și speciale de menținere a indemnității teritoriului față de bolile transmisibile la animale, de apărare a sănătății animalelor și de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:(la 07-09-2009,

1. introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele existente, exploatații de animale sau gospodării ale populației ori în turmele constituite pe pășuni, precum și neanunțarea consiliilor locale în termen legal în vederea înscrierii în registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale și a produșilor obținuți de la acestea;

2. absența sau păstrarea necorespunzătoare a Registrului de exploatație;

3. nepredarea mărcilor de identificare auriculară/ crotaliilor și/sau a pașapoartelor în cazul bovinelor, de la animalele sacrificate sau moarte;

4. neanunțarea imediată a medicului veterinar despre suspiciunea sau apariția unei boli transmisibile la animale, precum și înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală;

5. neamenajarea și neîntreținerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare și staționare temporară a animalelor în târguri, centre de colectare, expoziții, baze pentru achiziții și export de animale, stații de îmbarcare-debarcare și în alte spații sau locuri amenajate în aceste scopuri;

6. colectarea și folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau a deșeurilor și subproduselor de origine animală, indiferent de proveniența lor, cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

7. neînregistrarea animalelor în Registrul agricol al primăriilor de către persoanele desemnate, în termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispoziția autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind mișcarea efectivelor de animale pe specii;

8. nerespectarea cerințelor veterinare specifice prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare privind circulația internă, importul, exportul, tranzitul și comerțul cu deșeuri sau subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;

9.  construcția și reamenajarea obiectivelor zootehnice, de industrie alimentară, de produse farmaceutice veterinare, furaje și alte produse de uz veterinar, schimbarea destinației sau efectuarea oricăror extinderi ale acestora fără a fi autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizației de funcționare;

10. neinstituirea măsurilor de carantină în termenele și în condițiile prevăzute de normele sanitare veterinare și/sau nerespectarea acestora în cazul bolilor transmisibile supuse declarării oficiale și măsurilor de carantină;

11. ieșirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/ introducerea unor animale și a oricăror produse și materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără autorizarea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente;

12. refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori deținătorii de animale a tăierii sau uciderii, după caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum și a confiscării și distrugerii produselor și subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor și prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare și carantină;

13. efectuarea transportului animalelor și al produselor de origine animală, al furajelor și altor mărfuri care pot constitui vectori ai agenților patogeni, cu încălcarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă, în cazul evoluției unor boli transmisibile, declarabile și carantinabile;

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole