28 iulie 2021 - 04:23

CALENDARUL RECOMANDAT SUBMASURILOR PNDR A FOST PREZENTAT

În data de 21 iunie 2019, a opta întâlnire a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020 a fost organizată în prezenţa reprezentanţilor Comisiei Europene – Direcţia generală pentru agricultură. Evenimentul a fost organizat de către Autorittea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala.

Aspecte aferente agriculturii din România au fost dezbătute în cadrul acestei întâlniri, şi totodată, calendarul propus pentru submasurile PNDR care urmează să fie lansate pana la sfarsitul anului 2019, a fost prezentat:

  • Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”
  • Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
  • sM 4.2 GBER MINIMIS – „Sprijin pt servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pt procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”
  • sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători”
  • sM 9.1a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” sM 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigatii”
  • sM 19.3 „Pregatirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală – Componenta A „Asistenţa tehnica pregatitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate
  • sM 7.4 „Sprijin pentru investiţiile în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement ţi culturale, ţi a infrastructurii aferente”.