Bistriţa: Terenul de la Stațiunea Pomicolă va fi retrocedat foștilor proprietari

livada_iarnaPrimarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu a anunţat că au fost retrocedate terenuri de la Stațiunea Pomicolă.
Astfel: „Întreaga suprafață de 116 ha va intra în posesia celor care sunt îndreptățiți. În urma demersurilor făcute, prin intermediul Avocatului Poporului, astăzi 12.07.2016, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională Legea 45 / 2009. Prin această lege precum și prin prevederile Legii 64 / 2016 s-a încercat pur și simplu să fie furată de la oameni o suprafață de 37,7 ha. Mă bucur că eforturile noastre au condus la o soluție justă și morală”.
Primarul municipiului Bistrița și Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistrița prin adresa nr.17801/05.03.2015 a sesizat Avocatul Poporului cu privire la faptul că nu a fost demarată în termenul legal procedura prevăzută de dispozițiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, faptul că nu au fost predate terenurile validate la nivelul Comisiei municipale Bistrița în condițiile art. 9 din accelași act normativ, au fost încălcate prevederile art. 44 din Constituție privitoare la ocrotirea și garantarea dreptului de proprietate privată, art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificat de România prin Legea nr. 30/1994, pentru 117 persoane cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul legilor funciare, validat prin Hotărârea nr.825/2007 a Comisiei județene BN, menținută prin Sentința civilă nr.7275/2009, definitivă și irevocabilă, pronunțată în Dosarul civil nr.3980/190/2009 al Judecătoriei Bistrița.
Autoritățile administrative reclamate au fost Agenția Domeniilor Statului și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților solicitându-se inclusiv să sesizeze Curtea Constituțională a României asupra excepției de neconstituiționalitate a prevederilor din Anexa nr.3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Șișești’ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, modificată și completată prin Legea nr. 72/2011, în ceea ce privește suprafața de 37,7545 ha teren agricol care este necesară să fie disponibilizată până la întregirea suprafeței totale validate pe Anexa 29 Bistrița de 116 ha teren agricol.
Curtea Constituțională a României a fost sesizată de către Avocatul Poporului cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Anexa nr.3.30 la Legea nr. 45/2009 astfel cum s-a solicitat, excepția formând obiectul Dosarului nr. 1235D/2015, soluția fiind de admitere a excepției de neconstituționalitate.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole