BILANT MADR – DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA CLUJ IESE LA RAPORT

Pe data de 10 decembrie a avut loc la Bucureşti o şedinţă de lucru cu directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene condusă de ministrul Petre Daea, în urma căreia Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Cluj îi revine sarcina de a populariza realizările MADR în anul 2017.

Instituţiile subordonate MADR din judeţul Cluj au avut o contribuţie importantă la realizarea indicatorilor prezentaţi de ministrul Petre Daea. În continuare vă transmitem o sinteză a realizărilor APIA, OJFIR, FTIF – Tisa-Someş şi DAJ Cluj pentru 2017, după modelul prezentat de MADR mass-mediei centrale.

 

Realizări ale APIA Cluj           

 1. Finalizarea plăţilor din Campania 2016

APIA Cluj a acordat subvenţii pentru Campania 2016 în valoare totală de 60.472.345 Euro, din care:

- Publicitate -
 • 599.706 Euro pentru schemele de plăţi finanţate din FEGA (Fondul European pentru Garantare în Agricultură);
 • 464.393 Euro pentru măsurile compensatorii finanţate din FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală);
 • 408.246 Euro pentru ajutoarele naţionale de tranziţie (ANT) finanţate din Bugetul naţional al României.
 1. Derularea Campaniei 2017

Pentru anul 2017 au fost depuse 30.957 Cereri Unice de Plată pentru o suprafaţă totală de 225.171 ha. A fost respectat întocmai Calendarul de derulare a activităţilor pentru Campania 2017 stabilit prin Ordinul MADR nr. 18/13.02.2017, respective:

 • 1 martie-15 mai: depunerea de către fermieri a Cererilor Unice de Plată (CUP);
 • 1 iunie-1 iulie: controlul administrativ (preliminar) al CUP;
 • 1 iulie-1 octombrie: efectuarea controlului pe teren şi prin teledetecţie;
 • 15 octombrie-30 noiembrie: efectuarea plăţilor în avans;
 • din 1 decembrie: efectuarea plăţilor finale.

Activitatea de control s-a realizat după cum urmează:

1.controlul clasic pe teren

 • număr de fermieri cuprinşi în eşantionul de control: 1.030
 • număr de parcele agricole controlate: 21.750
 • suprafaţa totală supusă controlului: 31.440,28 ha

2.controlul prin teledetecţie

 • număr de fermieri cuprinşi în eşantionul de control: 3.632
 • UAT-uri pe teritoriul cărora sunt amplasate terenurile controlate prin teledetecţie: Beliş, Câţcău, Călăţele, Ciucea, Izvoru Crişului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărişel, Dej, Huedin, Poieni, Râşca, Săcuieu, Vad.

3.controlul în zootehnie

 • număr de fermieri cuprinşi în eşantionul de control: 187, din care 160 la ANT ovine, 26 la SCZ ovine şi 1 la SCZ bivoliţe lapte.

Efectuarea plăţilor în avans: în perioada 15 octombrie-9 noiembrie a fost autorizată la plată suma totală de 29.323.072,4533 Euro, din care:

 • 567.860.8555 Euro din FEGA (Fondul European pentru Garantare în Agricultură);
 • 755.211,5978 Euro din FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală).

Efectuarea plăţilor finale: în perioada 1 -12 decembrie au fost introduce pe circuitul de autorizare finală la plată un număr de 16.501 cereri.

 1. Plăţi pentru măsuri specifice

În anul 2017 au fost efectuate plăţi pentru măsuri specifice în valoare totală de 22.996.788,28 lei, din care:

 • Ajutor excepţional de adaptare pentru producătorii de lapte şi fermieri din alte sectoare de creşterea animalelor (HG nr. 211/2017): 1.524.812,74 lei
 • Măsura 215 – Bunăstare porcine (Ordin MADR nr. 149/2012): 1.486.522,73 lei
 • Măsura 215 – Bunăstare păsări (Ordin MADR nr. 239/2012): 13.241.562,63 lei
 • Ameliorare rase de animale (HG nr. 1179/2014): 1.735.519,08 lei
 • Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură (HG nr. 1174/2014): 5.784.514 lei
 • Program de încurajare a consumului de fructe în şcoli (HG nr. 558/2016): 474.027,61 lei
 • Program de încurajare a consumului de lapte în şcoli (HG nr. 1628/2008): 809.964,57 lei
 • Program Naţional Apicol (HG nr. 443/2017): 951.200,39 lei

 

Realizări ale OJFIR Cluj

OJFIR Cluj a efectuat în anul 2017 plăţi în valoare de 9,52 milioane Euro, contribuţie UE. În total, de la demararea PNDR 2014-2020, OJFIR Cluj a plătit peste 32,44 milioane de euro.

           Situaţia finanţărilor gestionate de OJFIR Cluj, defalcată pe submăsuri, se prezintă astfel:

 • Submăsura 6.1 – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”: 213 cereri de finanţare în valoare de 8.750.000 euro şi 163 contracte de finanţare semnate, în valoare de 6.690.000 euro. Plăţi efectuate către beneficiarii submăsurii 6.1: 4.177.500 euro;
 • Submăsura 6.2 – “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole”: 694 cereri de finanţare în valoare de 40.760.000 euro. Plăţi efectuate către beneficiarii submăsurii 6.2: 10.052.000 euro;
 • Submăsura 6.3 – “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”: 221 cereri de finanţare în valoare de 3.315.000 euro şi 8 contracte de finanţare semnate, în valoare de 120.000 euro. Plăţi efectuate către beneficiarii submăsurii 6.3: 90.000 euro;
 • Submăsura 6.4 – “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”: 54 cereri de finanţare în valoare de 7.261.033 euro şi 12 contracte de finanţare semnate, în valoare de 1.502.746 euro. Plăţi efectuate către beneficiarii submăsurii 6.4: 592.323 euro;
 • Submăsura 4.1 – “Investiţii în exploataţii agricole”: 23 cereri de finanţare în valoare de 4.237.690 euro. Valoarea contractelor de finanţare semnate este de 468.174 euro;
 • Submăsura 4.2 – “Investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”: 1 cerere de finanţare în valoare de 803.625 euro (în curs de evaluare/selectare);
 • Submăsura 4.3 – “Investiţii în dezvoltarea infrastructurii pentru agricultură, silvicultură şi irigaiţii”: plăţi pentru proiecte derulate în judeţul Cluj în valoare de 2.435.733,10 euro;
 • Submăsura 7.2 – “Investiţii în dezvoltarea infrastructurii de bază din mediul rural”: plăţi pentru proiecte derulate în judeţul Cluj în valoare de 11.904.724,71 euro;
 • Submăsura 7.6 – “Investiţii associate cu protejarea patrimoniului cultural”: plăţi pentru proiecte derulate în judeţul Cluj în valoare de 1.919.639,81 euro.

 

Realizări ale Filialei Teritoriale de Imbunătăţiri Funciare (FTIF) Tisa-Someş

 Activitatea de IRIGATII

 • Referitor la repunerea în funcţiune a Sistemului de Irigaţii din comuna Mihai Viteazu, Filiala Teritorială Tisa-Someş a primit tot sprijinul din partea centralei ANIF Bucureşti în ceea ce priveşte asigurarea verificărilor şi măsurătorilor PRAM de către o persoană autorizată.
 • A fost pusă sub tensiune Staţia de Pompare Bază Moldoveneşti. In urma constatărilor a fost întocmită o Notă conceptuală pentru solicitarea de fonduri necesare pentru lucrări minime de reparaţii. Contractul ”Intreţinere şi Reparatii în amenajarea de Irigaţii Mihai Viteazu” a fost atribuit  prin procedura de achiziţie publică (contract de execuţie lucrări Lot 2, nr. 17.11.191/08.11.2017, în valoare de 116.595,12 lei – fără T.V.A; Valoare totală cu T.V.A: 134.217,52 lei).

Din Contractul de execuţie lucrări Lot 2 ,nr.17..11.191/08.11.2017 mai fac parte lucrările de întreţinere şi reparaţii la amenajările CES Chinteni şi lucrări de I+R la cantonul Gilău. Lucrările de înteţinere şi reparaţii prevăzute în acest contract sunt în curs de execuţie.

 • Au fost încheiate contracte sezoniere pentru livrarea apei pentru irigaţii în 2018 pentru un volum de apă estimat de cca. 5.456 mii mc cu următorii beneficiari: O.U.A.I. Irigaţii Mihai Viteazu: pentru 2.662 ha; Primaria Moldoveneşti: pentru 500 ha; Primaria Călăraşi: pentru 400 ha.
 • Informarea reprezentanţilor primăriilor interesate şi membrilor OUAI Mihai Viteazu- Moldoveneşti-Călărași privind legislaţia care permite obţinerea de fonduri pentru înfiinţarea şi/sau reabilitarea sistemelor de irigaţii: H.G. nr. 226/2015, H.G. nr.793/2016, Legea nr.133/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii Imbunătăţirilor Funciare nr.138/2014, Ordinul nr.193/2017.

In urma solicitărilor primăriilor, a înregistrării Proceselor verbale de calamităţi întocmite de  Comisia Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au fost înaintate documentaţii pentru solicitare de  fonduri  pentru lucrări de reparaţii infrastructură de îmbunătăţiri funciare. Astfel, prin procedura de achiziţie publică desfăşurată, au fost încheiate următoarele contracte:

Contract nr.17.09.135 din 15.09.2017 “Lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru refacerea infrastructurii de I.F, Amenajarea CES Agârbiciu, Amenajarea CES Codor Jichiş şi Amenajarea Desecare Gădălin Superior- valoare contract: 749.382 lei fără TVA, la care se adaugă 121.607 lei TVA, valoarea totală fiind de 870.989 (lei cu TVA), cu următoarele componente de întreţinut şi reparat, pe amenajări:

CES Agârbiciu: reparat podeţe Ø 600 – 3 buc, canale marginale dalate la drum – 700 m, drumuri agricole antierozionale reparate – 2500 m, decolmatări canale marginale la drum – 1600 m, reparaţii vaduri – 3 buc.,

reparat podeţe Ø 800 – 1 buc., reparat podeţe Ø 600 cu cameră de liniştire – 1 buc., reparat praguri – 7 buc;

CES Codor Jichiş: reparat drumuri de exploatare – 4,2 km, decolmatări canale marginale la drum -26,618- 100 mc, reparat podeţe tubulare Ø 600 – 3 buc., reparat podeţe tubulare Ø 800 – 3 buc., reparat poduri dalate -2 buc., reparat vaduri pereate – 1 buc., decolmatări debuşee – 74,04 – 100 mc;

Desecare Gădălin Superior: podeţ tubular Ø 800 – 2 buc., decolmatări canale – 18070 mc, podeţ  tubular Ø 600 – 3 buc., Guri de dren – 4 buc., reţea drenaj – 2500 ml.

Lucrările la acest contract au fost finalizate conform adresei 278/11/12/2017 a firmei prestatoare.

Diriginţia de şantier a fost asigurată de un cadru tehnic superior din cadrul FTIF Tisa-Someş.

 1. Lucrări cu efort propriu: distrus vegetaţie ierboasă şi lemnoasă cu cei 5 muncitori angajaţi. Număr ore: 1728 ore, suprafaţa curăţată: 1161 – 100 mp.
 2. Alte activităţi. Personalul tehnic de specialitate din cadrul filialei:

– a efectuat deplasarea în teren şi urmărirea stării tehnice a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Au fost inspectate un număr de 51 amenajări din administrarea FTIF Tisa-Someş de pe raza judeţului Cluj, cu un total de 252 deplasări;

– a asigurat serviciul de permanenţă, a ţinut legătura cu administraţia publică locală, SGA, ISU şi a acţionat pentru prevenirea şi protecţia amenajărilor din cadrul filialei: Valea Zăpodiei, Căpuşu Mare, Agârbiciu;

– a activat în Comisia Judeteană de Fond Funciar, urmărind protejarea capacităţilor (suprafeţelor) amenajate cu lucrări de îmbunatăţiri funciare;

– a activat în Comitetul de Analiză  Tehnică a judeţului Cluj;

– în vederea asigurării protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor agricole amenajate şi neamenajate au fost emise: 108 acorduri; 35 avize de scoatere din circuitul agricol ; 7 bucăţi  P.U.G;   20 bucăţi P.U.Z; 2 buc P.U.D, 6 Avize de specialitate; 1 aviz de scoatere temporară din circuitul agricol,  1 aviz de prelungire.

 

Realizări ale DAJ Cluj

Printre cele mai importante realizări ale DAJ Cluj în anul 2017 se numără următoarele:

 1. Gestionarea Ajutorului de minimis pentru cultura de tomate în spaţii protejate (HG nr. 39/2017): au fost înregistraţi un număr de 51 beneficiari, din care au fost acordate plăţi la finalul ciclului I de producţie (până la data de 15 iunie) pentru un număr de 9 beneficiari, în sumă totală de 121.332,60 lei. Pentru ciclul II de producţie (care se extinde până la data de 20 decembrie), DAJ Cluj a solicitat către MADR suma de 269.628 lei, reprezentând contravaloarea deconturilor depuse de un număr de 20 beneficiari.
 2. Gestionarea Ajutorului de minimis pentru lâna de oaie (HG nr. 500/2017): au fost înregistraţi în Program un număr de 1.503 crescători de ovine, cu o cantitate estimată de aprox. 950 tone lână. Menţionăm că pentru acest program, plăţile se vor efectua după data de 1 iulie 2018 (data-limită pentru transmiterea la DAJ Cluj a documentelor justificative privind valorificarea lânii).
 3. Colectarea datelor statistice privind producţiile la principalele culturi agricole:

Nr. Crt.

Specia

Suprafaţa recoltată

(ha)

Producţia obţinută

(To)

1. Grâu (consum) 11.100 45.158
2. Orz+orzoaică (consum) 10.350 36.245
3. Porumb boabe (consum) 40.878 205.320
4. Rapiţă pentru ulei 1.825 5.075
5. Soia boabe 2.500 5.495
6. Sfeclă de zahăr 1.038 48.059
7. Cartof 6.850

116.450

 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole