7 decembrie 2021 - 00:51

Beneficiile inregistrarii pe scheme de calitate nationale si europene a produselor agroalimentare

Produsele româneşti valorificate la potenţialul lor maxim reprezintă în primul rând o zestre culturală, care trebuie păstrată și promovată la adevărata ei valoare. Potrivit unei informări MADR, calitatea și diversitatea producției agroalimentare reprezintă unul dintre punctele forte ale economiei, constituind un avantaj concurențial pentru producătorii din România, dar și din Uniunea Europeană, contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic actual.

Un rol important în păstrarea culturii tradiţionale a producţiei de alimente, specifice unor zone, îl are înregistrarea pe scheme de calitate voluntare a produselor agroalimentare autohtone.

Beneficiile certificării/atestării/recunoașterii produselor agroalimenatre, pe scheme de calitate naționale și europene, care vizează anumite specificații tehnice ale produselor alimentare sunt:

 • oportunităţi de accesare a pieței europene și nu numai;
 • oportunităţi de accesare a fondurilor europene;
 • participarea la politica de promovare a Comisiei Europene prin programul „Enjoy, it’s from Europe”;
 • instrumente de identificare și promovare a produselor cu caracteristici specifice;
 • asigurarea unui raport calitate/preț echilibrat, al produselor din această categorie;
 • bună poziționare a operatorilor economici români în confruntarea cu ceilalți competitori din domeniu;
 • conştientizarea consumatorului european asupra calității produselor agroalimentare românești cu tradiţie;
 • eliminarea barierelor de pătrundere pe piețele externe și întărirea schimburilor comerciale în domeniul industriei alimentare;
 • îmbunătățirea compatibilității, calității și performanței produselor agroalimentare și a serviciilor;
 • gestionarea de către producători a tranziției spre surse de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, angajarea în lanțuri de valori globale și adăugarea de componente de servicii la produse;
 • conservarea și asigurarea protecției mediului.