BANI PENTRU PRODUCĂTORII DE LEGUME ȘI FRUCTE

37

Și producătorii agricoli de legume și fructe din România vor primi  sprijin financiar dar cu caracter temporar.

Guvernul a aprobat măsura excepțională de sprijin cu caracter temporar. Măsura este destinată acoperirii unei părți a pierderilor suferite de producătorii agricoli din sectorul legume și fructe, care au efectuat măsura de retragere de pe piață în vederea distribuirii gratuite pentru produsele menționate anterior.

Valoarea maximă a sprijinului financiar care se acordă organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, precum și producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizații este de 5,5 milioane lei și se asigură ca sprijin aferent Fondului European de Garantare Agricolă, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Sprijinul financiar acordat acoperă activitățile desfășurate în perioada dintre 1 iulie 2016 și până la atingerea cantității de maximum 3.000 tone.

De asemenea sprijinul financiar extraordinar se acordă organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor recunoscute potrivit prevederilor europene în domeniu, precum și producători de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute. Agenția de plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua aceste plăți până la data de 30 septembrie 2017.

Măsura vine în sprijinul celor care au suferit pierderi în urma embargoului impus de Rusia. Interdicția impusă de guvernul rus importului de legume și fructe din Uniunea Europeană la data de 7 august 2014 a condus la perturbarea pieței legumelor și fructelor din UE, prin scăderea semnificativă a preţurilor acestora, ca urmare a supraofertei cauzată de faptul că nu s-au identificat alte debușee de export. Situaţia creată a avut implicaţii majore asupra sectorului fructelor și legumelor din România. Cantități însemnate de fructe și legume nu au putut fi valorificate și nici depozitate corespunzătoare din cauza capacităţii reduse de depozitare de care dispune România

Citește și

Cmentariile sunt închise