18 ianuarie 2022 - 01:18

Aproape două milioane de euro prin AFIR, bani europeni pentru o fermă de vaci

Andreea Strejuț, administrator al societății Androangus SRL din Cârțișoara, județul Sibiu, a depus în august 2016, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), o Cerere de Finanțare nerambursabilă, astfel încât să obțină bani europeni pentru o fermă de vaci.

Mai exact, Strejuț își dorea să acceseze fonduri prin subMăsura 4.1 destinate constituirii unei ferme de bovine de carne, dotată cu toate facilitățile specifice unui flux tehnologic complet.

Obiectul de activitate al Androangus este creșterea bovinelor, inclusiv prelucrarea și conservarea cărnii. Valoarea totală a proiectului este de peste 3 milioane de euro. Suma nerambursabilă acordată prin PNDR 2020 este de 1,98 milioane de euro.

„Implementarea proiectului a însemnat inclusiv deschiderea, în martie 2021, a unui punct de sacrificare la nivelul fermei, respectiv un abator de mici dimensiuni unde se pot sacrifica 2 bovine pe zi pentru tăierile de urgență sau pentru producția proprie.

Cu o suprafață de 100 metri pătrați, abatorul cuprinde zonă pentru depozitarea frigorifică a semi-carcaselor, zonă de tranșare și de prelucrarea a organelor, zonă de livrare, dar și vestiare pentru lucrători. Pregătirea pentru solicitarea finanțării a început în anul 2015, când tânăra fermieră concepea planul de bătaie pentru finanțarea și implementarea proiectului”, se precizează într-un comunicat de presă remis la redacție miercuri, 19 mai 2021.

Astfel, Androangus a achiziționat teren pentru amplasarea investiției, primele 29 de animale și a arendat aproape 10 hectare de fâneață pentru a ține animalele în stabulație liberă. Tot în această perioadă, viitoarea beneficiară PNDR 2020 a urmat cursuri de pregătire în domeniul agricol.

Ce poți face cu bani FEADR

Potrivit documentului de presă citat, obiectivele de investiții propuse prin proiect și dezvoltate în cadrul studiului de fezabilitate sunt: construirea de adăposturi pentru animale, a unui sediu administrativ, a unui fânar, silozuri, o unitate de procesare, platforme pentru dejecții, platforme pietonale, producerea energie din surse regenerabile, împrejmuire și branșamente pentru utilități.

Scenariul tehnico-economic ales de societatea Androangus a urmărit atingerea obiectivelor proiectului de investiții și desfășurarea activității în condiții optime. Astfel, s-a realizat un flux continuu și eficient între producția din cadrul fermei – adică animale achiziționate și ținute la îngrășat 6-8 luni și animale fătate și ținute la îngrășat, gestionarea dejecțiilor rezultate din adăposturi și abatorizarea producției din cadrul fermei.

La momentul actual, ferma are 460 de bovine, efectivul de animale fiind format din matcă, tineret, masculi și femele de îngrășat și reproducție. Valoare SO (Standard Output – Coeficient de Calcul al Producției Standard) a animalelor în urma implementării proiectului crește de la 875 la 104.942, iar pentru suprafața de pășunat crește de la 262 la 2.614 SO.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a finanțat prin subMăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) proiectele a 1.967 de fermieri, valoarea contractelor încheiate fiind de 1 miliard de euro. Plățile efectuate până în prezent beneficiarilor subMăsurii 4.1 se ridică la 650 milioane euro.

Prin subMăsura 4.1, fermierii au putut realiza construcții destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații și racordarea exploatației la utilități, modernizarea și dotarea fermei cu mașini, utilaje şi echipamente noi. De asemenea, finanțarea proiectelor a asigurat construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat.