23 aprilie 2021 - 08:33

Avertizare AGROSTAR: Daca despagubirile de SECETA nu vin la timp, multi agricultori vor intra in FALIMENT

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe AGROSTAR a avertizat că seceta și deciziile curții constituționale referitor la despăgubirile la secetă au un impact deosebit de greu asupra agriculturii din România. Potrivit unui comunicat al federației transmis redacției AGRO TV, dacă aceste despăgubiri nu vor veni la timp, mulți agricultori vor intra în faliment, fie ei mari sau mici, cu consecinţe pe termen scurt și lung asupra producției agricole din România, afectând chiar securitatea alimentară a țării. 

Prin urmare, Federația AGROSTAR solicită Parlamentului României rediscutarea acestei legi în regim de urgență și punerea ei într-un cadru legal constituțional. Redăm mai jos mesajul transmis de federație și măsurile propuse de aceasta.

„Creşterea temperaturilor medii multianuale, dar și prelungirea perioadelor de secetă prelungită au dus la scăderea recoltelor dar şi la pierderi financiare pentru fermieri. 

Anul agricol a debutat foarte prost, cu o toamnă secetoasă, o iarnă și o primăvară la fel de secetoase. Calitatea lucrărilor la semănat în toamnă a scăzut foarte mult, ne referim la păioase și rapiță, fapt reflectat în producțiile obținute la aceste culturi mult mai mici decât în anii trecuți. 

Asistăm de circa trei săptămâni la o creştere foarte mare de temperaturi în multe zone ale țării şi la instalarea fenomenului de caniculă, fapt care se reflectă negativ în acest moment la porumb, floarea soarelui, soia, furaje, legume cultivate în câmp, pomi fructiferi și vița de vie. 

Pentru a veni în sprijinul fermierilor, Federația AGROSTAR propune următoarele măsuri: 

  • – la nivelul fiecărei localități, – UAT afectat de seceta pedologică și atmosferică, să se treacă la identificarea acelor suprafete care suferă din cauza acestor fenomene, cu implicare directă asupra cantităților și calității recoltelor obţinute pe unitatea de suprafață. Fermierii mari și mici să fie scutiți cu un anumit procent din taxele şi impozitele datorate la bugetul local şi naţional; 
  • – asigurarea cantităților de semințe la nivelul întregii țări cu referire directă la cultura de grâu, ştiind că România cultivă anual circa 2.000.000 ha cu grâu. Se impune transferul acelor cantități de sămânță către zonele afectate de secetă; 
  • – crescătorii de animale să fie scutiţi de taxa datorată autorităților locale pentru suprafețele destinate păşunatului pentru acest an; 
  • – în legumicultură, inventarierea tuturor suprafețelor cultivate în câmp afectate de fenomenul meteo (secetă, inundații, etc.), continuarea programelor bugetate de stat privind cultivarea tomatelor, usturoi și acordarea subvențiilor pentru aceste programe la timp; introducerea unor noi programe în legumicultură din această toamnă şi la alte plante cerute pe piață pentru reducerea importurilor; 
  • – în pomicultură şi viticultură: sprijinirea în continuare a măsurilor privind refacerea plantaţiilor îmbătrânite și neprofitabile, înfiinţarea de noi plantaţii, iar impozitarea să fie scutită pe o perioadă de 2-3 ani de la intrarea pe rod pentru a permite fermierilor capitalizarea; 
  • – raportat la această perioadă grea pe care o traversează agricultura în privința secetei se impune identificarea tuturor resurselor de apă care poate fi folosită la irigat fără alte aprobări de la unele instituţii care ar întârzia această măsură; 
  • – bugetarea şi continuarea programelor antigrindină şi de stimulare a precipitațiilor, contrar unor declarații apărute în mass-media; Federația Agrostar
  • – instituţiile agricole județene să devină cu adevărat un partener al fermierilor, să-l ajute și îndrume pentru rezolvarea urgentă a problemelor agricole. Măsurile coercitive să fie ultimele aplicabile și nu invers cum s-a mai întâmplat; 
  • – banii de la APIA primiți sub formă de subvenție să fie dați la timp aşa cum au promis guvernanții; 
  • – continuarea programului de refacere a sistemului național pentru irigații, precum şi lucrările Canalului Siret – Bărăgan. 

Toate aceste neajunsuri din agricultură vor avea un impact major şi asupra forței de muncă, care și așa este deficitară în agricultură. 

Dacă nu se vor lua măsuri rapide, mulți agricultori din toate sectoarele de activitate vor da faliment, primii vor fi cei mici implicând și pierderea multor locuri de muncă. 

Piața forței de muncă în România a devenit foarte scăzută și de foarte multe ori neprofesională cu referire strictă la agricultură în general. 

Se impun măsuri energice în acest sector al pieței forței de muncă: şcoli profesionale care să pregătească muncitorii din această ramură având în vedere robotizarea foarte rapidă a acesteia, menținerea în continuare la angajator a scutirii procentuale a celor care angajează tineri profesionalizați din impozitele datorate bugetelor locale dacă aceștia sunt din zona respectivă, programe speciale de guvernare pentru tinerii din mediul rural pentru ca aceştia să rămână la sate, stimulând astfel ca satul românesc să nu se depopuleze şi mai tare și să moară. 

În 14 iulie 2020 Curtea Constituțională a dezbătut şi s-a pronunțat pe legea care prevede despăgubiri agricultorilor afectați de secetă, deliberând Curtea Constituțională în unanimitate de voturi a declarat-o neconstituțională în ansamblul ei. 

Ca atare, Federația AGROSTAR solicită Parlamentului României rediscutarea acestei legi în regim de urgență și punerea ei într-un cadru legal constituțional. 

Dacă aceste despăgubiri nu vor veni la timp, mulți agricultori vor intra în faliment, fie ei mari sau mici, cu consecinţe pe termen scurt și lung asupra producției agricole din România, afectând chiar securitatea alimentară a țării. 

A fost promulgată legea de vânzare-cumpărare a terenurilor în România cu ultimele modificări. 

Noi, Federația AGROSTAR am susținut în plenul Comisiilor de Agricultură din Parlament ca vânzarea terenurilor să fie oprită către străini, punându-se anumite condiții la vânzare considerăm că este un act de dreptate pentru România şi pentru fermierul român. 

Federația AGROSTAR, organizaţie sindicală reprezentativă la nivelul sectorului agricultură, acvacultură, pescuit, silvicultură și economia vânatului, are în componență salariați din agențiile Ministerului Agriculturii, cercetare agricolă, societăți comerciale agricole cu capital privat, producători agricoli și crescători de animale. 

Federația AGROSTAR este afiliată pe plan internațional la EFFAT și UITA.”