ATENTIE! Precizari importante despre programele TOMATA si USTUROIUL

Direcţia pentru Agricultură Județeană Olt a transmis un comunicat prin care face cunoscut că prin Ordinul MADR nr.86/30.03.2020 și Ordinul MADR nr.98/09.04.2020 au fost aprobate procedurile de inspecţie şi verificare a ajutoarelor de minimis la usturoi,respectiv pentru tomate.

Persoanele responsabile cu activitatea de inspecții și verificare în teren ,vor proceda la:

Verificarea 1: -pentru usturoi – FIŞA DE IDENTIFICARE A CULTURII – anexa 4 -pentru tomate- FIŞA DE VERIFICARE A ÎNCEPUTULUI RODIRII -anexa 5

Deplasările în teren se vor face numai după primirea notificărilor solicitanților adresate directorului executiv, privind înființarea culturii sau începutul rodirii realizate în scris și trimise prin e-mail, fax, poştă sau depuse la registratura instituției, doar pentru dosarele declarate eligibile din punct de vedere administrativ, aşa cum sunt prevederile HG 108/2019, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 248/2020.

Se verifică existenţa culturii, a suprafeței efective cultivată, dacă există la loc vizibil placă – indicator cu elemente de identificare, se întocmeşte fişa parcelei şi vor efectua un număr minim de 3 fotografii elocvente pentru individualizarea suprafeței sau identidicarea cu uşurinţă a spațiului protejat.

- Publicitate -

Verificarea 2: -pentru usturoi – FIȘA DE EVALUARE A PRODUCȚIEI DE USTUROI ÎNAINTE DE RECOLTARE – anexa 4

-pentru tomate – FIŞA DE EVALUARE A PRODUCȚIEI DE TOMATE ÎNAINTE DE RECOLTARE – anexa 5

Deplasările în teren se vor face numai după primirea notificărilor solicitanților adresate directorului executiv, privind începerea recoltării realizate în scris şi trimise prin e-mail, fax, poştă sau depuse la registratura instituţiei.

Pentru usturoi, se va stabili densitatea medie de plante/mp pe un eşantion reprezentativ din suprafaţa totală cultivată cu usturoi, ulterior prin înmulțirea numărului de plante/mp cu greutatea medie a unui bulb de usturoi. Producția medie pe mp se raportează la 10 mp, iar rezultatul trebuie să fie de cel puțin 3 kg usturoi.

La tomate,având în vedere distanțele diferite între plante pe rând și spațiile necesare existente pentru alei/rigole, la evaluarea producţiei se iau în considerare următoarele elemente: număr de plante/1000 mp x cantitatea de tomate (se va face media cantității pe minim 10 plante) / plantă (kg).

Rezultatul evaluării producţiei de tomate înainte de recoltare trebuie să fie de minimum 3 kg tomate/mp.

La tomate se vor efectua minim 3 fotografii ce vor conţine: spațiul protejat, placa indicator și cultura înainte de recoltare.

ATENTIE:

1.Pentru a fi eligibili unul din criteriile cumulative este ca solicitantul să fie înregistrat în evidentele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele declarate la data depunerii cererii. 

2.Cererea va fi însoţită de: copie act identitate solicitant/împuternicit; copie după atestatul de producător; copie certificat de înregistrare la ORC,în cazul persoanelor juridice; dovadă cont bancar activ; adeverință, în original, care să ateste conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; declarație pe propria răspundere; copie a filelor din Registrul agricol deschis la primărie, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate.

Primăriile sunt rugate să informeze fermierii despre condiţiile legale privind acordarea acestor ajutoare de minimis şi să afișeze la loc vizibil datele de contact ale instituţiei:

-fax:0249416538

– mail: dadr.ot@madr.ro sau director.executiv@dadr.ro.

-adresa poștală: Direcţia pentru Agricultură Județeană Olt, str.Arcului ,nr.20, mun.Slatina, jud. Olt.

Se vor avea în vedere și prevederile legale referitoare la stabilirea măsurilor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului COVD-19, respectiv Ordonanțele Militare emise, Decretul Preşedintelui României nr.195/2020.

În situaţia în care pe raza localitații dvs. vor exista cazuri de persoane carantinate sau aflate în autoizolare printre potențialii beneficiari, direcția trebuie înștiințată pentru a nu exista pericolul răspândirii sau a îmbolnăvirii salariaților DAJ Olt, care vor efectua inspecțiile și verificările în teren.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole