ATENȚIE la risipa de APĂ în agricultură! Avertisment CCE

APA utilizată în agricultură reprezintă un subiect fierbinte când vorbim despre resursele planetei, iar fondurile din partea PAC sunt susceptibile să promoveze mai degrabă o utilizare mai intensă decât una mai eficientă a apei.

Potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene (CCE), aceasta avertizează Comisia și statele membre ale Uniunii Eurpene asupra utilizării sustenabile de APĂ în agricultură.

Creșterea demografică, activitățile economice și schimbările climatice intensifică deficitul de apă în UE, atât la nivel sezonier, cât și pe termen lung. O parte importantă a teritoriului este deja afectată de captările de apă care depășesc rezervele disponibile, iar tendințele actuale indică un stres hidric din ce în ce mai mare.

Auditul care face obiectul raportului CCE se concentrează pe impactul pe care îl exercită agricultura asupra stării cantitative a apelor. Întrucât agricultura, pe de o parte, consumă volume mari de apă dulce și, pe de altă parte, se numără printre primele sectoare afectate în cazul deficitului de apă, Curtea a evaluat în ce măsură politicile UE, mai precis PAC și politica în domeniul apei, promovează utilizarea sustenabilă a apei în agricultură.

Agricultura este dependentă de disponibilitatea apei. Irigațiile îi ajută pe fermieri să se protejeze împotriva caracterului neregulat al precipitațiilor și contribuie la creșterea viabilității, a randamentului și a calității culturilor, dar exercită o presiune semnificativă asupra resurselor de apă.

- Publicitate -

Un sfert din volumul total de apă captat în UE este utilizat pentru agricultură, în principal pentru irigații. Numeroase regiuni sunt deja afectate de un deficit de apă, iar schimbările climatice riscă să exacerbeze acest fenomen.
Directiva-cadru privind apa stabilește obiectivul de a se atinge o stare cantitativă bună pentru toate corpurile de apă până în 2027, dar se înregistrează întârzieri semnificative în realizarea acestui obiectiv.

Sprijinul acordat fermierilor prin politica agricolă comună (PAC) are impacturi diferite asupra utilizării apei în agricultură. Curtea a concluzionat că politicile agricole nu erau aliniate în mod consecvent la politica UE în domeniul apei.

Curtea recomandă statelor membre să justifice în mod mai adecvat derogările de la punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa în agricultură, iar Comisiei, să condiționeze plățile din cadrul PAC de respectarea standardelor de mediu privind utilizarea sustenabilă a apei.

Agricultura durabilă din punctul de vedere al utilizării apei figurează printre obiectivele politice ale PAC actuale, precum și printre cele din propunerile privind PAC post-2020. Practicile sprijinite, foarte variate (inclusiv sprijinul cuplat de anumite produse, sprijinul pentru măsurile de retenție a apei sau investițiile în infrastructuri noi de irigații), au impacturi diferite asupra utilizării apei în agricultură

Auditul Curții s-a concentrat pe impactul pe care îl are agricultura asupra stării cantitative a corpurilor de apă. Curtea a examinat în ce măsură Directiva-cadru privind apa și PAC promovează utilizarea sustenabilă a apei în agricultură.

Concluzia Curții a fost că politicile agricole, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, nu erau aliniate în mod consecvent la politica UE în domeniul apei. Sistemele de autorizare pentru captarea apei și mecanismele de tarifare a apei prevăd numeroase derogări pentru utilizarea apei în agricultură. Puține scheme din cadrul PAC condiționează plățile de cerințe stricte în materie de utilizare sustenabilă a apei.

Ecocondiționalitatea, un mecanism care poate antrena reduceri (în general de mică amploare) ale plăților aferente subvențiilor în cazul în care se constată că fermierii au încălcat anumite cerințe, descurajează utilizarea nesustenabilă a apei, dar nu se aplică tuturor ajutoarelor acordate în cadrul PAC și nici tuturor fermierilor. PAC finanțează proiecte și practici menite să amelioreze utilizarea sustenabilă a apei, cum ar fi măsuri de retenție a apei, instalații de epurare a apelor uzate și proiecte de îmbunătățire a eficienței sistemelor de irigații. Astfel de proiecte sunt însă mai puțin frecvente decât proiectele susceptibile să sporească presiunea asupra resurselor de apă, cum ar fi proiectele privind noi sisteme de irigații.

Pe baza constatărilor sale, Curtea recomandă Comisiei următoarele:
(1) să solicite statelor membre să justifice nivelurile de tarifare a apei și derogările de la obligația de a dispune de autorizații pentru captarea apei atunci când pun în aplicare Directiva-cadru privind apa în agricultură;

(2) să condiționeze plățile din cadrul PAC de respectarea standardelor de mediu privind utilizarea sustenabilă a apei;

(3) să se asigure că proiectele finanțate de UE contribuie la îndeplinirea obiectivelor Directivei-cadru privind apa

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole