15 mai 2021 - 16:19

Atentie, fermieri! Riscati sa pierdeti subventia fara aceste documente

Documentele obligatorii pe care trebuie să le aducă fermierii care vor să obțină ajutoarele financiare și anul acesta sunt publicate pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). De asemenea, agricultorii vor putea cere informații despre aceste acte în cadrul întâlnirilor de informare organizate de specialiștii din cadrul acestei instituții. Printre documentele necesare se numără următoarele:

  • Copie CI/BI/ paşaport;
  • Dovadă cont bancar activ;
  • Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după caz, în original;
  • Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat;
  • Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate.
  • Beneficiarii M11 trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia după fişa de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare (care se depune odată cu cererea sau până la terenul limită de depunere cerere şi care trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în curs). Conform art. 2 alin. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică (de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. 10 la DAJ.

Aceștia trebuie să știe că dacă nu respectă responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea actelor emise de instituții sau aduse de fermieri riscă să fie excluși de la plată sau sancțiuni drastice. Printre cele mai importante reguli ce trebuie respectate de către fermieri sunt normele de ecocondiționalitate.

Cei care nu le respectă riscă să primească subvențiile reduse sau să fie excluși de la plata întregii sume care a fost acordată sau urmează a fi acordată beneficiarului. Astfel, în cererile de sprijin, fermierii trebuie să bifeze ce scheme de plată vor să acceseze și să respecte normele de ecocondiționalitate impuse pentru fiecare schemă în parte. În caz contrar, fermierilor li se pot aplica sancțiuni pentru unul sau mai mulți ani calendaristici după caz.

În anii precedenți au fost situații numeroase descoperite la fermierii care au ignorat aceste reguli și au fost buni de plată. Anul acesta, campania de depunere a cererilor se va derula în perioada 2 martie-15 mai.

Agricultorii care vor să obțină subvențiile de la APIA trebuie să respecte mai multe obligații. Astfel, trebuie să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare administrat de APIA, să depună o singură cerere de plată la centrul local sau județean APIA unde sunt arondați care să cuprindă atât declarația privind sectorul vegetal, cât și declarația pentru sectorul zootehnic. De asemenea, fermierii trebuie să dovedească că sunt fermieri activi pentru plățile directe/măsurile de climă M11 și M13.

Alte obligații care îi revin agricultorului sunt să declare corect toate suprafețele și culturile, fiecare parcelă utilizată, să prezinte clarificări la APIA dacă sunt necesare și să permită efectuarea controalelor APIA.