18 octombrie 2021 - 22:36

ATENTIE! ANSVSA FACE VERIFICARI LUNARE SI APLICA AMENZI CONSTANT

În cursul lunii decembrie 2018, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 8.138 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 120 de amenzi în cuantum de 416.900 de lei.

Neconformitățile constatate și sancționate au fost:

– Alba, 2.400 lei – echipament de lucru incomplet şi neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare;
– Arad, 7.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Bacău, 25.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare, prelucrare şi comercializare a produselor alimentare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare;
– Bihor, 10.000 lei – producerea şi comercializarea în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
– Bistriţa-Năsăud, 26.400 lei – nu se respectă criteriile de depozitare, nu este atestată starea de sănătate a personalului, manipularea produselor alimentare neambalate fără echipament de protecţie sanitară, lipsa înregistrărilor pentru igienizare şi dezinfecţie în spaţiul de procesare, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor în spaţiul de procesare, spaţiile de prelucrare şi de depozitare neîntreţinute, alimente necorespunzător ambalate şi etichetate;
– Botoşani, 15.600 lei – neîntreţinerea spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor, funcţionarea în spaţii neavizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Braşov, 2.000 lei – funcţionarea în spaţiu neautorizat sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
– Brăila, 14.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor şi echipamentelor de lucru, nerespectarea normelor privind manipularea şi depozitarea produselor alimentare;
– Bucureşti, 2.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare, prelucrare şi comercializare a produselor alimentare;
– Buzău, 1.800 lei – echipamentul de lucru pentru personal este incomplet, zone cu infiltraţii şi mucegai pe pereţi, lipsă spaţiului pentru produsele neconforme;
– Cluj, 28.300 lei – lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, mijloc auto fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Dâmboviţa, 37.600 lei – lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Dolj, 7.600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Gorj, 46.000 lei – comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, funcţionarea fără documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– Harghita, 7.600 lei – depozitarea și manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Hunedoara, 18.200 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Ialomiţa, 8.000 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind întreţinerea spaţiilor, utilajelor, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare, depozitare produse alimentare în curtea interioară a unităţii în vecinătatea zonei de depozitare deşeuri reciclabile;
– Iaşi, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Ilfov, 17.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor şi echipamentelor de lucru;
– Mures, 18.400 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Neamţ, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de depozitare;
– Olt, 20.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de producţie în condiţii de igienă corespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Prahova, 6.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de producţie şi depozitare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar-veterinar;
– Sibiu, 71.200 lei – etichetarea, ambalarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– Timiş, 4.600 lei – spaţiile de producţie şi depozitare neigenizate, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
– Tulcea, 1.200 lei – nu s-a putut face dovada igienizării instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
– Vâlcea, 1.200 lei – lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
– Vrancea, 13.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, nerespectarea condiţiilor de igienă pentru utilajele şi ustensilele de lucru;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.