15 mai 2021 - 20:35

Atentie! Acum se depun cererile pentru subventia la motorina

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj vă informează că, în conformitate cu prevederile HG 1174/2014 si OMADR 1727/2015, în perioada 07 ianuarie 2020 – 31 ianuarie 2020, inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2019.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:
1. Cererea de plată pentru rambursare aferentă perioadei (ANEXA nr. 7);
2. Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare şi a documentelor de achiziţionare a motorinei (ANEXA nr. 8);
3. Situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, avizată de medicul veterinar de liberă practică (ANEXA nr.9) – după caz;
4. Copie înştiinţare primărie pentru stabilirea de vetre temporare sau permanente (în cazul apicultorilor);
5. Facturi fiscale/bonuri fiscale de achiziţionare a motorinei (original şi copie);
6. Cont de trezorerie de forma „50.70.65”
7. Dosar cu şină.

Precizam ca, valoarea pentru  acciza  la motorina stabilită  pentru anul 2019, este de 1.8959 lei/litru.

Toate documentele depuse în copie vor fi însoţite de original pentru conformitate.