27 iulie 2021 - 18:18

Recomandari ANSVSA pentru protejarea animalelor in perioadele cu temperaturi scazute

Cum, anotimpul rece este aproape și pe fondul avertizarilor meteorologice care, cu siguranță că vor vorbi despre fenomene severe (temperaturi deosebit de scăzute, căderi masive de zapadă etc.), ANSVSA recomandă crescătorilor de animale, transportatorilor de animale și organizatorilor de târguri în care se comercializează animale vii, următoarele măsuri: 

Pentru crescătorii de animale:

 • Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii.
 • Asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje corespunzătoare cantitativ (în funcție de specie, talie și stare fiziologică), și calitativ (prospețime, raport energetic, etc.).
 • Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor de adăpare și de furajare; se va acorda o deosebită atenție, în mod special, instalației de adăpare, având în vedere riscul de îngheț al acesteia.
 • Verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal, a generatoarelor de energie electrică.

La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, precum și la apariția unor modificări comportamentale, deținătorul are obligația ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunțe urgent medicul veterinar, responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă.

Pentru transportatorii de animale vii:

 • Să nu efectueze transporturi de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar.
 • Transportatorii sunt obligați prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile.
 • Înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiții adecvate de microclimat în mijlocul de transport și dacă acestea sunt asigurate pe întreaga durată a transportului.
 • Transportatorii trebuie să verifice traseul și alte aspecte legate de călătorie, înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă repede, pentru a micșora durata călătoriei.
 • La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puțin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcție de specie, talie, vârstă și stare fiziologică.
 • În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, șoferii trebuie să aibă planuri de urgență pentru a îngriji animalele, în funcție de necesități.
 • Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilație din vehicul trebuie să fie capabile să mențină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor.

Precizam că, porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care, în timpul călătoriei, temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii.

Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute, cu condiția ca, în mijlocul de transport să nu existe curenți de aer rece. Ovinele și caprinele tunse recent nu trebuie expuse la temperaturi scăzute.

Ecvinele pot fi transportate și în situația în care temperatura ambientală coboară sub -20° C, cu condiția ca mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenție deosebită se acordă și vitezei de transport, numărului de opriri, precum și vârstei animalelor transportate.

Sistemul de ventilație trebuie să asigure distribuția uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puțin 4 ore, independent de funcționarea motorului autovehiculului. Din cauza condițiilor meteorologice, există riscul apariției stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei și, totodată, identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilatie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie și somnolență și colaps.

Pentru organizatorii târgurilor în care se comercializează animale vii

 • Padocurile unde sunt ținute animalele în vederea comercializării trebuie să fie suficient de spațioase, pentru a asigura libertatea de mișcare minimă, necesară animalelor cazate și trebuie să fi prevăzute cu zone de adăpostire.
 • Dacă numai o sursă limitată de apă potabilă este disponibilă, trebuie avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal în funcție de specie, talie, rasă și stare fiziologică.
 • Toți deținătorii de animale au obligația legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să evite orice suferință inutilă animalelor și să asigure cel puțin standarde minime, privitoare la bunăstarea animalelor deținute.

Conducerea Autorității dispune anual DSVSA județene, să întreprindă demersurile necesare pentru informarea: fermierilor, unităților administrative locale, transportatorilor și altor deținători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiții meteorologice severe și la responsabilitățile legale care le revin.

Prevederi aplicabile administrațiilor locale

 • Consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilități de colectare și neutralizare a deșeurilor animaliere.
 • Conform prevederilor legale, Consiliile locale au obligația ca, în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecție a acestora, respectiv: cazarea, transportul și îngrijirea corespunzătoare a acestora.