APIA: Sunt așteptate cererile de ajutor de plată pentru motorină în agricultură

motorina_fermieriAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 3 mai se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie — 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.
Beneficiarii ajutorului de stat achiziționează cantitățile necesare de motorină și solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare.
Cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:
Pentru sector vegetal:
a) situația suprafețelor, a structurii culturilor și cantitatea de motorină utilizată pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci obținută, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8;
b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
c) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;
d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Pentru sector zootehnic:
a)situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;
b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) situația privind calculul efectivului:
— rulat realizat pentru păsări și/sau porci întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr.10 aferent perioadei;
— mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului din anexa nr.10;
— numărului de familii de albine/cutii pentru viermii de mătase realizat, aferent perioadei.
d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Pentru sector îmbunătățiri funciare:
a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;
b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11;
d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor solicitanții depun și declarația pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria ‘firme în dificultate’, dacă au survenit modificări față de cea inițială.
Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole