APIA, plăți în avans de peste un milliard de euro pentru fermieri. Vezi care sunt cuantumurile!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 30 noiembrie 2023, efectuează plăți în avans în valoare de peste un milliard de euro, conform Ordonanței de Urgență 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

„De prevederile actului normativ beneficiază, pe Pilonul I al PS PAC 2023-2027, un număr de circa 800.000 fermieri pentru plata avansului aferent Cererilor de plată depuse în anul 2023”, se arată într-un comunicat de presă al APIA.

Reamintim că, statele membre pot acorda plăți în avans pentru intervenții/măsuri, cu încadrarea în procentul de maximum 70% în ceea ce priveşte cuantumul intervențiilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și de 85% din cuantumul măsurilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Potrivit reprezentanților APIA, plăţile pentru intervențiile finanțate din FEGA se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9735 lei/euro, iar plăţile pentru măsuri finanțate din FEADR la cursul de schimb valutar de 4,9495 lei/euro.

Cuantumurile stabilite pentru anul de cerere 2023 (prezentate în Anexă) se regăsesc în Ordinul  pentru aprobarea în anul 2023 a realocării sumelor și stabilirea condițiilor de acordare a avansului pentru plățile directe decuplate finanțate din FEGA, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, supus dezbaterii publice pe site-ul MADR.

Cuantumurile stabilite pentru anul de cerere 2023 pentru plățile compensatorii din cadrul măsurilor finanțate prin FEGA sunt următoarele:

– PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității BISS97,5715 euro/ha

– PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității CRISS51,1365 euro/ha

– PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri CIS-YF46 euro/ha

Măsura 10 – Agromediu și climă PNDR 2014-2020:

 • P1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha
 • P2 – Practici agricole tradiţionale:

    – P2.1 – Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ha

    – P2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha

 • P3 – Pajişti importante pentru păsări:

    – P3.1 Crex crex:

     ► P3.1.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex – 310 euro/ha

     ► P3.1.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex – 231 euro/ha

    – P3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus:

     ► P3.2.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha

     ► P3.2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha

 • P4 – Culturi verzi – 128 euro/ha
 • P5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha
 • P6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.):

    – P 6.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha

    – P6.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha

 • P7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha
 • P8 – Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon:

♦ ovine – 87 euro/UMV (Unitate Vită Mare)

♦ caprine – 40 euro/UMV

♦ bovine – 200 euro/UMV

♦ ecvidee – 200 euro/UMV

♦ porcine – 176 euro/UMV

 • P9 – Terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)

    – sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mica – 200 euro/ha

    – sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică:

     ► varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 269 euro/ha

     ► varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 190 euro/ha

 • P10 – Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha
 • P11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)

    – sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):

     ► varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha

     ► varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha

    – sub-pachetul 11.2 – pajisti importante pentru dropie (Otis tarda):

     ►varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha

     ►varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha

     ►varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha

– Măsura 11 – Agricultură ecologică PNDR 2014-2020:

* Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

 • P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha
 • P2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha
 • P3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha
 • P4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha
 • P5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha
 • P6 – Pajişti permanente:

    – Sub-pachetul 6.1 – 143 euro/ha

    – Sub-pachetul 6.2 – 39 euro/ha

* Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

 • P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică – 218 euro/ha
 • P2 – Legume certificate în agricultura ecologică – 431 euro/ha
 • P3 – Livezi certificate în agricultura ecologică – 442 euro/ha
 • P4 – Vii certificate în agricultura ecologică – 479 euro/ha
 • P5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică – 350 euro/ha
 • P6 – Pajişti permanente:

    – Sub-pachetul 6.1 – 129 euro/ha

    – Sub-pachetul 6.2 – 73 euro/ha

– Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020:

 • M 13.1 – plată compensatorie în zona montană ANC_ZM

    – 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 97 euro/ha

    – 50,01 -100 ha– 75% din prima acordată pe hectar – 73 euro/ha

    – 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 30 euro/ha

    – peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha

 • M 13.3 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice ANC_SPEC

    – 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 75 euro/ha

    – 50,01 -100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 56 euro/ha

    – 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha

    – peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha

– DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative PNS 2023-2027 – 12 euro/ha

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole