22 aprilie 2021 - 03:07

APIA: Cum se vor efectua platile catre fermieri?

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a continuat în ritm accelerat autorizarea la plata regulară a fermerilor care au depus cerere de plată în Campania 2019.

Astfel, începând din data de 16 octombrie 2019 și până la data de 27 aprilie 2020,  APIA a autorizat la plată suma totală de 2,72 miliarde de euro, din care:

  • 1,82 miliarde de euro  din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
  • 570,55 milioane de euro din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) + cofinanțare de la Bugetul Național
  • 337,29 milioane de euro din Bugetul Național

Menționăm că plățile se vor efectua în modul următor:

  • Pentru plățile directe și ajutoarele naționale tranzitorii la cursul de schimb de 4.7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329/3 din 01.10.2019;
  • Pentru măsurile delegate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale la cursul de schimb de 4.6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.1/06 din 03.01.2019;
  • *Pentru ajutoarelor de stat sumele aferente sunt calculate la un curs de schimb de 4,7 lei/euro.

Comisia Europeană a rambursat României, în perioada ianuarie – aprilie 2020 suma de 1,73 miliarde euro, pentru declaraţiile de cheltuieli FEGA transmise către Comisia Europeană, aferente perioadei 16.10.2019 – 28.02.2020, reprezentând plăţile efectuate fermierilor pentru Campania 2019 și Măsuri de piață, comerţ exterior și promovarea produselor agricole.

Plata regulară a beneficiarilor Campaniei 2019 se realizează în paralel cu derularea în mediul online a Campaniei 2020 de primire a cererilor unice de plată în contextul limitării răspândirii epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României.