20 octombrie 2021 - 22:18

APIA: Au fost emise ordine de plată pentru 98,56% din cererile din Campania 2015

apia_ghidAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până astăzi, 16 septembrie 2016, din totalul de 944.075 cereri unice de plată aferente Campaniei 2015 au fost emise ordine de plată pentru 98,56% din cereri, reprezentând un număr de 930.488 beneficiari.

Suma totalăautorizată la plată este de2.005,33 mil.eurodin careefectivplătităînconturilefermierilor este suma de 1.960,07 mil. euro, pe toatetipurile de fonduri (Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) șiBugetNațional),conformtabelului de maijos:

 

FONDURI Nr. total  solicitanți Plafonalocat (mil. euro) Sumăautorizată (mil. euro)

 

Sumăplătită (mil.euro)

 

Nr. beneficiariautorizați

 

 

Nr. beneficiariplătiți

 

 

% sumaautorizată din plafonalocat % sumaplatită din plafonalocat % beneficiariplătiți din total solicitanți
FEGA  

 

944.075

 

1.599,99 1.449,89 1.449,89 930.488 867.210 90,62 % 90,62 %  

91,86 %

 

FEADR+BN1

(cofinanțare de la bugetulnațional)*

346,84 259,87* 215,64 400.015 391.409 74,93 % 62,17 %
BugetNațional 335,44 295,57 294,54 768.651 766.868 88,11 % 87,81 %

 

Precizămcă la sumele din tabel se adaugăsuma de 15,5milioane euro, plătiteînlunadecembrie 2015, pentruMăsura 214 – “Plățiprivindagromediu”, Campania 2015.

 

* Nota: În ce privește suma de 259,87 milioane euro(FEADR+BN1) s-a autorizat la plată după cum urmează:

– începând cu data de 14.05.2016 pentru Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice – suma de 216,35 milioane euro;

– începând cu data de 02.09.2016 pentru următoarele măsuri:

  • Măsura 214 „Plăți pentru agro-mediu”cu pachetele și subpachetele aferente – suma de 22,55 mil. euro;
  • Măsura 10– Agro-mediu şi climă cu pachetele și subpachetele aferente – suma de 16,29 euro;
  • Măsura 11– Agricultura ecologică cu submăsurile și pachetele aferente – suma de 4,68 euro.

Referitor la cererile unice de plată pentru schemele de plată din sectorul zootehnic,situația privind beneficiarii autorizați și plătiți până la data prezentei, este următoarea:

 

Shema de plată Nr.

total  beneficiari

 

Nr. beneficiariautorizați la plată % beneficiariautorizați Nr. beneficiariplătiți % beneficiariplătiți Suma plătită

(mil euro)

ANTZ 7 (Schemadecuplată de producțieînsectorullapte, speciabovine) 60.000 54.978 96,74 54.837 96,49 23,483
ANTZ 8 (Schemadecuplată de producțieînsectorul carne, speciabovine) 141.318 138.030 97,28 137.740 97,08 98,874
ANTZ 9 (Schemacuplată de producție – speciacaprine/ovine) 63.779 59.628 93,11 56.429 88,11 50,849
SCZ 7.19 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, ovine)și SCZ 7.20 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, caprine) 33.328 18.564 89,98 18.564 89,98 19,083
SCZ 7.21 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, taurine de carne) 250 190 87,56 190 87,56 7,017
SCZ 7.22 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, vaci de lapte) 3.859 3.684 90,83 3.684 90,83 54,328
SCZ 7.23 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, bivolițe de lapte) 1.859 1.436 83,10 1.436 83,10 0,650