APIA ANUNTA CAMPANIA DE SPRIJIN CUPLAT 2017 IN SECTOARELE VEGETAL SI ZOOTEHNIC

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în conformitate cu prevederile HG nr.228/2018, pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017, cuantumurile acordate pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal se pot majora până la incidența cu plafoanele alocate fiecărei măsuri.

În acest sens și urmare a instalării pe mediul de producție a funcționalității privind „Adaptarea fluxului de control administrativ, plăți și parametrizare pentru Sprijinul cuplat în sectorul vegetal”, la data de 20.09.2018, APIA a demarat procesul de autorizare la plată a fermierilor cu solicitări pentru Sprijinul cuplat vegetal – leguminoase, fructe, sere și solarii.

Astfel, în perioada 24 – 27.09.2018 au fost reinstrumentate un număr de 14.870 dosare, repartizate pe sectoarele sprijinului cuplat vegetal, cu sume autorizate la plată după cum urmează:

Schema 

Suma autorizată (euro)

Număr

beneficiari

Sprijin cuplat în sectorul vegetal – lucernă517.97311.634
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – soia915.2111.799
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sfeclă de zahăr597.755552
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – tomate pentru industrializare38.27450
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – leguminoase177.30654
Sprijin cuplat în sector vegetal – legume cultivate în sere-solarii2.671.599673
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – fructe210.05930
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cartofi pentru industrializare65.24859
Sprijin cuplat în sector vegetal – sămânță de cartof136.50119
Total5.329.92714.870

Totodată, informăm că după apariția OG nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, APIA a reluat procesul de efectuare a plăților pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, sumele plătite până la data de 27.09.2018 fiind prezentate în tabelul alăturat:

 

SchemaSuma plătită

(lei)

Număr

beneficiari

ANT8 – Bovine carne8.088.152,041.610
Sprijin cuplat – Bovine carne6.708.853,1991
Sprijin cuplat – Vaci Lapte47.389.726,481.450
Sprijin cuplat – Bivolițe lapte639.869,37226
Total62.826.601,08

Precizăm că sumele acordate ca supracompensare în sectorul zootehnic, se vor recupera integral până la sfârșitul anului 2018.

Plăţile pentru măsurile de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329 din 30 septembrie 2017.