APIA ANUNȚĂ CĂ DATA LIMITĂ PENTRU SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – ÎMPĂDURIRI, ESTE 17 NOIEMBRIE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte potenţialilor beneficiari că
data limită de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8
„Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1
„Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, este 17 noiembrie
2017, ora 14.30.
Reamintim că alocarea financiară pentru cea de a doua sesiune de depunere este de 50.000.000
euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de
ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei
2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.
Pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, potențialii beneficiari trebuie
să respecte condițiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de
stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin
Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.287/2017, publicat pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro, secţiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.
Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de
identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului
tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.
Precizăm că alocarea financiară pentru prima sesiune a fost de 50.000.000 euro, fiind depuse un
număr de 34 de cereri de sprijin eligibile, pentru o suprafață totală angajată de 486,49 hectare, iar
Raportul de selecție final, aprobat de către directorul general al Direcției Generale de Dezvoltare
Rurală – Autoritatea de Management PNDR, a fost publicat pe site-ul instituției www.apia.org.ro.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole