28 mai 2022 - 13:25

APIA a anuntat procedura de CONTROL a cererilor de plata pentru M.15

Toate cererile de plată depuse de către beneficiari online sau pe hârtie, înregistrate în Registrul manual M15 şi introduse în aplicaţia informatică vor fi supuse controalelor administrative! APIA a publicat documentul prin care definește procedura operaționala privind controlul administrativ al cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat M15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”. Controalele sunt stabilite pentru următoarele sesiuni: 1/2017, 2/2019, 3/2020.

Potrivit documentului, controlul administrativ în sistem se va efectua caz cu caz, la nivelul centrelor judeţene APIA. Cererile de plată parcurg etapele controlului vizual, controlului administrativ în sistem şi doar un procent aleator de minimum 1% din cererile verificate sunt supuse supracontrolului de către AFIR.

În urma controlului vizual, funcționarul va completa un proces verbal și-l va include în dosarul cererii de plată.

Dosarul cererii de plată se depune la CJ APIA la care a fost depusă cererea de sprijin şi conţine:

1) cererea de plată pe suport hârtie, dacă nu există posibilitatea depunerii în sistem online

2) avizul și Fișa rezumativă a dosarului tehnic în original pe suport de hârtie (transmise de către GF), doar în cazul în care amenajamentul a fost modificat/înlocuit

3) conturul general al suprafeţei pentru care se solicită sprijin şi, distinct, conturul zonei de linişte, și conturul u.a. propuse pentru a fi parcurse cu lucrări de rărituri cu atelaje în cadrul Pachetului 2, toate în proiecţie Stereo 70 Dealul Piscului (EPSG 31700), şi în format electronic shape (extensia .shp), împreună cu fişierul format excel (model Anexa 12), completat cu datele din amenajament aferente suprafeţei de pădure pentru care se solicită sprijinul -pe suport optic (CD) -transmise de către GF, doar în cazul în care amenajamentul a fost modificat/înlocuit.

4) documentele justificative

TIPURILE DE VERIFICĂRI

Controalele administrative implică efectuarea mai multor tipuri de verificări. Pentru stabilirea suprafețelor determinate pentru plată pentru fiecare pachet, cererile de sprijin declarate eligibile (care în primul an de angajament sunt şi cereri de plată) și cererile de plată depuse pentru anii 2-5, sunt supuse:

a) verificărilor pe teren:

  1. APIA va controla conformitatea suprafetelor, iar GF (Garda Forestieră) va controla aspectele tehnice de specialitate
  2. Se vor face verificari in teren privind respectarea eco-condiționalității

b) verificărilor administrative

Se vor face verificări privind respectarea condițiilor de eligibilitate.

Documentul oficial publicat de APIA poate fi consultat AICI – Procedura operațională privind controlul administrativ al cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat M15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”. 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.