29 iulie 2021 - 05:42

APEL pentru protectia lucratorilor sezonieri. Comisar UE: „Orientarile noastre sunt un semnal de ALARMA adresat statelor membre”

Pandemia de coronavirus a evidențiat condițiile anevoioase de trai și de muncă a muncitorilor sezonieri. Sute de mii de lucrători asigură în fiecare an activitatea unor sectoare extrem de importante pentru economia UE, precum sectorul alimentar și cel agricol. În acest sens, Comisia Europeană (CE) a tras un semnal de alarmă și prezentat astăzi, 16 iulie 2020, orientări menite să asigure protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei de COVID-19.

Insituția oferă orientări autorităților naționale, inspectoratelor de muncă și partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri și pentru a se asigura că lucrătorii și pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri își cunosc drepturile.

Lucrătorii sezonieri transfrontalieri beneficiază de o gamă largă de drepturi, însă, având în vedere caracterul temporar al activității lor, ei pot fi expuși într-o mai mare măsură la condiții de muncă și de trai precare, transmit reprezentanții CE.

„Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre și întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că își îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuși, vulnerabili.”, a declarat Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale.

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor Uniunii în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, responsabilitatea pentru aplicarea lor corespunzătoare revine autorităților naționale. Prin urmare, sunt necesare măsuri adecvate în regim de urgență.

La nivel național, conform comunicatului CE, autoritățile naționale și partenerii sociali trebuie să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor și de asigurare a respectării acestora.

Sunt o serie de orientări care includ recomandări concrete și sugestii privind activitățile care urmează să fie întreprinse la nivel național sau la nivelul UE, precum:

  • lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri,
  • lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg. 
  • invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor maimici,
  • solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri după cum spun reprezentanții Comisiei Europene. 

Aceste orientări completează Orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19, publicate la 30 martie 2020 și răspund solicitării Parlamentului European incluse în rezoluția acestuia din 19 iunie 2020 referitoare la protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri.