20 septembrie 2021 - 05:31

Apel catre MADR: politicile agricole trebuie consultate mai serios cu organizatiile din agricultura!

Uniunea „Salvați Țăranul Român” uniune fără personalitate juridică, care s-a constituit în baza unui acord semnat de federații sindicale, cooperative agricole, asociații ale producătorilor agricoli, producători agricoli independenți, au trimis o solicitare Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care cere ca Uniunea „Salvați Țăranul Român” să facă parte din Comitetului Consultativ Tematic al Planului Național Strategic .

Solicitarea vine ca urmare a faptului că, membrii semnatari ai acordului uniunii sunt pe de o parte parteneri sociali, se referă la organizațiile sindicale de tip federativ care au semnat acordul de constituire a uniunii, dar și producători de legume – fructe, integratori ai lanțului scurt, respectiv cooperative dar și asociații ale producătorilor de legume – fructe.

„Reprezentarea uniunii se va face pe principii democratice, conform principiilor stabilite prin acord, desemnarea persoanelor care participă în cadrul grupurilor de lucru se va face de către Uniune prin consens, reprezentarea fiind făcută la toate nivelurile la care uniunea are membrii”, se aratră în documentul uniunii semnat de Ion Păunel.

Prin participarea în cadrul grupurilor de lucru, uniunea dorește ca prin prezența membrilor săi în cadrul grupurilor de lucru, micii fermieri și fermele de familie să fie reprezentate mai asiduu, dar și măsurile care urmează a fi avute în vedere să fie măsuri de natură să conducă la asociere, la o mai bună reprezentare precum și la capitalizarea micilor fermieri și a fermelor de familie.

În acest context în vederea respectării principiului parteneriatului, membrii solicitanți consideră că participarea ”Uniunea Salavați Țăranul Român” în calitate de partener cu rol consultativ, pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană.

Planurile strategice, cât mai apropiate de realitatea agriculturii românești

Astfel ținând cont că, cele trei regulamente care vizează Politica Agricolă Comună, respectiv planurile strategice, finanțarea, gestionarea și monitorizarea, organizarea comună de piață, sunt în plin proces de analiză și negociere. Pentru a găsi cele mai potrivite căi de legiferare pentru o implementare cât mai eficientă, este oportun și benefic pentru agricultura Românească ca în cadrul grupurilor de lucru să se regăsească cât mai multe structuri asociative cu sau fără personalitate juridică, cu scopul ca planurile strategice să fie cât mai apropiate de realitatea agriculturii Românești.

Din cadrul ”Uniunii Salavați Țăranul Român” la momentul transmiterii prezentei fac parte următoarele organizații: Federația Sindicatelor Democratice din Industria Alimentară și Agricultură, Cooperativa Agricolă Lunca Someșul Mic, Federația Națională a Lucrătorilor, Asociația Legum Rom Fruct Sud Vest Oltenia, Asociația Femeilor din mediul Rural, Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt, Cooperativa Agricolă Legume de Vidra, cooperativa Agricolă Legume de Glodeanu Sărat, Cooperativa Agricolă Roșiori de Ialomița, Federația Uniunea producătorilor Agricoli și Organizațiilor Interprofesionale, Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice Buzău, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor Horticole din România – Hort Integra, Cooperativa Agricolă de Producție și Desfacere Agrostar, Cooperativa Ialomiteana Line, Cooperativa agricola Legume oltenesti de Vadastrita, Organizația de producători Tomate Com.