Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la APIA – Documentele care trebuie depuse începând de azi

Cei care vor să primească renta viageră agricolă aferentă anului 2022 trebuie să solicite viza anuală de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Astfel, în perioada 01.03-31.08.2023, trebuie să se prezinte la centrele APIA județene sau să o solicite prin mijloace electronice sau prin poștă/curier.

Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului județean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul și vor contacta telefonic funcționarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei.

Documentele pe care trebuie să le prezinte rentierul la depunerea declaraţiilor de vizare la APIA, personal sau prin împuternicit/mandatar/curator, sunt:

 • carnetul de rentier agricol;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
 • procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin reprezentant legal;
 • contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
 • extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opţional);
 • declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul nr.1272/2005.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii, la oricare Centru APIA, până la data limită 15.10.2023, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:

 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
 • copie a certificatului de deces;
 • copie a actului doveditor privind calitatea de moștenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula ”definitivă”);
 • copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
 • împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
 • extras de cont pe numele moștenitorului.

Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediul centrului județean APIA sau transmisă prin poștă/curier.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art.6 alin.1 şi alin.2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2023, prin mandat poştal sau virament bancar.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

1 COMENTARIU

 1. Nu var fi rușine distrugători de familii și de agricultură (APIA) nici acum 04-03-2023 nu am primit nici un ban pe ecocert APIA care ne indică să sunăm la București căci ei au terminat tot ce depind de iei, ieste aprobat tot dar nu sunt bani dela București ăsta ie răspunsul APIA Șimleu Silvaniei Sălaj, să apelăm undeeee, vorbiți de milioane și milioane zilnic, aproape nici nu mai puteți pe notiții bani românești numai euro, deja planificați anul fără a finaliza cel trecut., sunt familii cași a mea cu 4 minor, depindem de acești bani nu avem venituri căci sunt spuse de cei de sus că nu ie scump aproape nimic , că ie bună și cocteiluri viermi, insecte etc. Ce faceți măăă, mai stați acolo , mai trăiți, mai existați de ce mă întreb???

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole