Alianta pentru Agricultura ai Cooperare cere URGENT renuntarea la Ordinul 182/2020 legat de incendiile agricole

Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită renunțarea de urgență la Ordinul nr. 182/2020 al M.A.D.R. privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol. Potrivit celor patru organizați care fac parte din Alianță acest ordin comportă mai multe probleme, printre care lipsa unei justificări economice rezonabile. Astfel, potrivi Alianței operatorii economici sunt puși în situaţia să realizeze cheltuieli foarte mari, care nu pot fi acoperite de veniturile obţinute din activitatea agricolă, fiind de natură să determine operatorii din domeniu să închidă orice fel de activităţi vizate de acest ordin. 

Problemele acestui ordin au fost specificate într-un memoriu, expunere scrisă amănunțită, adresată către MADR, pe care îl redăm integral mai jos:

MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

 • Domnului Ministru Adrian OROS 
 • Domnului Secretar de Stat Emil DUMITRU
 • Domnului Secretar de Stat George SCARLAT 

Ref: Memoriu privind Ordinul nr. 182/2020 al M.A.D.R. privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol 

Stimate domnule ministru, Stimați domni secretari de stat, 

În Monitorul Oficial nr. 645 din 22 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 182/2020 al M.A.D.R. privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol, normele propriu-zise fiind publicate în Monitorul Oficial nr. 645 bis. 

Urmare a nemulţumirii generale şi reacţiilor publice negative apărute în mediul on

-line, M.A.D.R. susţine pe pagina sa de internet la adresa https://www.madr.ro/comunicare/6222-informare-de-presa.html în Informarea de presă din 28.07.2020 că: Referitor la informațiile prezentate de mass-media despre aplicarea Ordinului 182/2020, pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizări: 

“Ordinul MADR 182/2020 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol a fost modificat și completat în conformitate cu legislația actuală, respectiv cu Legea 307/2006, Ordinul MAI 163/2007 și, mai ales, cu Ordinul MAI 75/2019 CRITERII DE PERFORMANŢĂ, din 27 iunie 2019 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. Publicarea în Monitorul Oficial nu poate fi posibilă fără avizul expres al IGSU. Conținutul Ordinului respectă integral legislația și, mai ales, OM MAI nr 75/2019. Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților sectoarelor din domeniul agricol au fost transmise si corectate de specialistii pe domeniu de competență tehnică din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”. 

Am observat ca MADR subliniază că sub nicio formă nu se pune problema ca IGSU/Pompierii să nu intervină la incendiile agricole, dar un minim de dotări umane și materiale este necesar pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației specifice emise de MAI/IGSU si art. nr. 2 din cadrul OM 182/2020. 

Pentru clarificarea privind constituirea serviciului de urgență conform Ordinului MADR 182/2020 art. 30 lit. i, administratorul societăților agricole are obligația să asigure constituirea, conform art. 12 alin. 2 din Legea 307/2006 serviciului de urgență privat ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor. 

Totuși, considerăm că Ordinul comportă următoarele probleme: 

 1. Potrivit art. 108 alin. (2) din Constituţie, guvernul poate emite hotărâri pentru organizarea executării legii. În afara celor stabilite de lege guvernul nu poate stabili nici un fel de obligaţii suplimentare, în caz contrar si-ar depăşi competenţa şi ar adăuga la lege. 
 2. Potrivit art. 136 alin. (5) din Constituţie, proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice. Astfel în sarcina patrimoniului entităţilor economice de drept privat nu pot fi stabilite obligaţii decât prin lege organică, nici într-un caz prin hotărâre de guvern, ordin de ministru sau alt act al oricărei autorităţi administrative. 
 3. Potrivit art. 57 alin. (2) din Codul administrativ, ministrul emite ordine prin care poate aproba norme metodologice, regulamente sau alte categorii de reglementări, iar dacă guvernul prin hotărâre nu poate adăuga la lege, cu atât mai puţin o poate face ministrul prin ordin. 
 4. Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transpartenţa decizională în administraţia publică orice proiect de act normativ, inclusiv ordinul de ministru trebuie supus dezbaterii publice potrivit procedurii stabilite de această lege, în caz contrar orice act emis cu încălcarea acestei proceduri este adoptat nelegal şi poate fi atacat oricând în contencios administrativ de orice persoană interesată. Ordinul nr. 182/2020 al M.A.D.R. nu a fost supus niciodată dezbaterii publice. 
 5. Potrivit art. 18 lit. b) din Legea nr. 307/2006, miniștrii au obligaţia să emită norme şi reglementări TEHNICE de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului de activitate. Aceste reglementări trebuie să aibă rolul de explicitare d.p.d.v. TEHNIC, specifice domeniului de activitate, cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite de lege şi nu pot impune suplimentar niciun fel de alte obligaţii. Normele şi reglementările pe care miniştrii le pot adopta în aplicarea acestui text de lege sunt limitate doar la chestiuni de ordin TEHNIC specifice domeniului lor de activitate. 
 1. Potrivit art. 12 alin. 1) şi alin. 2) din Legea nr. 307/2006, au doar obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu şi care se stabilesc pe baza criteriilor emise de I.GS.U. Acest text de lege nu stabileşte nici un fel de obligaţie pentru operatorii privaţi să constituie servicii de urgenţă private sau să încheie contracte cu alte servicii de urgenţă voluntare sau private. 
 2. Art. 12 alin. 2) din Legea nr. 307/2006 este neconstituţional în măsura în care dă posibilitatea I.G.S.U., în calitate de autoritate administrativă, de stabilire a criteriilor fără să fi stabilit condițiile, procedura și limitele acestora, şi garanțiile care protejează operatorii economici vizaţi de o eventuală stabilire ilegală, discreționară sau abuzivă a acestor criterii. Practica judiciară a Curţii Constituţionale a statuat în acest sens, ultima astfel de decizie fiind cea cu nr. 458/2020. 
 3. Ordinul nr. 182/2020 al M.A.D.R. nu conţine expunerea de motive care a stat la baza adoptării acestuia şi nu respectă nici celelalte reguli instituite de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru adoptarea actelor normative. 

Astfel acesta este lipsit, între altele, de o justificare economică rezonabilă, punând operatorii economici în situaţia să realizeze cheltuieli foarte mari, care nu pot fi acoperite nicioadată de veniturile obţinute din activitatea agricolă, fiind de natură să determine operatorii din domeniu să închidă orice fel de activităţi vizate de acest ordin. 

Considerăm că prin acest ordin nu se urmăreşte altceva decât degrevarea unităţilor specializate de intervenţie ale I.G.S.U. şi transferarea a responsabilităţii lor în mod inadmisibil în sarcina operatorilor economici. 

Având în vedere că o foarte mare parte din activităţile social-economice desfăşurate de oameni prezintă în mod evident risc de incendiu, în aceeaşi ordine de idei ar trebui să ne aşteptăm ca în orice domeniu de activitate, pentru orice activitate, chiar cu minimă importanţă economică, să fim nevoiţi să ne supunem unor astfel de norme cel puţin absurde şi să constituim servicii de urgenţă private cheltuind sume enorme pentru constituirea şi logistica acestora, aşa cum îşi doreşte I.G.S.U. 

In lumina argumentelor expuse, Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită renunțarea de urgență la acest act normativ în integraliatea sa. 

Cu considerație, 

ORGANIZAȚIE PREȘEDINTE

 • PRO AGRO Ionel ARION 
 • LAPAR Nicolae VASILE 
 • UNCSV Mircea BĂLUȚĂ 
 • APPR Nicolae SITARU 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole