23 aprilie 2021 - 21:22

ALERTA! Se instituie CARANTINA intr-o localitate din Romania. Cum se vor desfasura activitatile agricole?

O localitate din România intră în carantină pentru 14 zile din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus identificate. Este vorba despre localitatea Cartojani din Sudul României, din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu. Potrivit ordinului șefului departamentului pentru situații de urgență, se instituie măsura de carantină începând de miercuri, 22 iulie 2020, ora 17:00 pentru o perioadă de 14 zile. 

Decizia a fost luată după ce a fost înregistrat un număr de 32 de persoane infectate cu virusul SARS COV-2 prin transmitere comunitară. În urma anchetei epidemiologice efectuate la faţa locului s-au identificat un număr de 37 persoane care au intrat în contact direct cu unul din cazurile menţionate anterior, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare.

 1. În zona menţionată este permisă intrarea/ieşirea persoanelor care nu locuiesc în interiorul zonei restricţionate pentru activităţi economice sau în domeniile ordinii publice, securităţii naţionale, situaţiilor de urgenţă, sanitar, farmaceutic, sanitar-veterinar, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţici sociale, judiciar, precum şi pentru intervenţii care asigură continuitatea serviciilor de utilități publice.
 2. De asemenea, în localitatea menţionată este permisă: intrarea/ieşirea persoanelor care locuiesc în interiorul zonei pentru desfăşurarea activităţilor agricole.

!!! Aceste persoane vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu valabilă pentru institujiile bugetare, adeverinţa de salariat eliberată de angajator sau actul de identitate pentru celelalte categorii.

Măsurile obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată sunt următoarele:

 • identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată şi introducerea acestora In bazele de date dedicate;
 • limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 • evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică, a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către lnstitutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
 • stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacelc mass-mcdia locale a acestei măsuri;
 • purtarea măştilor de protecţie de către toate persoanel aflate in spaţiile publice;
 • asigurarea ordinii publice se realizează de către poliţia locală, iar in situaţia în care poliţia locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Jandarmeria Română sau Poliţia Romănă, după caz;
 • stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a responsabilităţilor privind:
  • a) asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică;
  • b) implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoanele in program de hemodializă, pacienti oncologici etc.);
  • c) colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităli publice;
  • d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
  • e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatca farmaccutică specificată în analiza de risc;
  • f) stabilirea limitelor de competen(ă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, cu aprobarea prefectului;
  • g) punerea la dispoziţia persoanelor a informaţillor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;
  • h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor In/din zona de carantină.

Prevederile ordinului sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 23.07.2020 ora 12.00 la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.