Alegeri pentru noi structuri de conducere în filialele judeţene ale Colegiului Medicilor Veterinari

veterinarÎn această lună la nivelul filialelor județene ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt organizate adunările generale de analiză a activității mandatului 2013 — 2016 și alegerile noilor structuri de conducere.
Cu această ocazie medicii veterinari membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari, având ca principală țintă apărarea sănătății animalelor cât și a populației, își exprimă disponibilitatea ca în realizarea acestei meniri să contribuie la implementarea unor activități și măsuri specifice, cu referire la:
— Reprezentarea cu cinste și onoare a profesiei în fața organelor guvernamentale, a forurilor profesionale și științifice, a persoanelor fizice și juridice și a instituțiilor publice de la nivel județean și național.
— Implementarea și menținerea unei structuri organizatorice, conform O.U.G. nr. 42 / 2014 și Legea 160 / 1998, cu modificările și completările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.
— Disponibilitate privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, reglementărilor și instrucțiunilor transmise de Biroul Executiv al Consiliului Național.
— Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi metode și proceduri din domeniul managementului strategic și de gestiune a resurselor umane, și financiare.
— Implementarea unei abordări eficiente în privința comunicării directe și prin însușirea informațiilor de interes general, a actelor normative componente din legislația specifică, a programelor și strategiilor propuse de autoritatea veterinară și de conducerea centrală a C.M.V.
— Îmbunătățirea procedurilor de inspecții și control în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare și consultanță de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creșterea calității activitățiilor și a serviciilor.
— Sprijin eficient în realizarea operațiunilor de supraveghere, prevenirea și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, prin acțiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice și curative antiparazitare și examene de laborator, conform programelor și a graficelor stabilite.
Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative O.U.G nr. 23 și a Ordinului 40/2010, modificat cu Ordinul 28/2011 privind activitatea de identificare și înregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date și a sistemului de acordare a subvențiilor.
Preocupare permanentă, pentru respectarea clauzelor stipulate în contractele de concesiune, în contractele cu proprietarii exploatațiilor cu animale și păsări și alte relații contractuale, încheiate de medicii veterinari cu liberă practică, clauze care se referă și la sprijinul ce trebuie acordat de angajator pentru realizarea acțiunilor contractate,
Monitorizarea circulației animalelor, a produselor și subproduselor de origine animală, notificarea și certificarea internă și internațională, în condițiile legii.
Monitorizarea și controlul respectării legislației privind utilizarea medicamentelor, în special a antibioticelor și a furajelor medicamentate, precum și a circulației acestora.
Susținerea programului de perfecționare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participare la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central și local, la conferințe și simpozioane, etc.
Sprijinirea constantă a autorităților publice locale în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației și a animalelor, în promovarea produselor tradiționale și sprijin în implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
Comunicare și colaborare cu instituțiile administrației centrale, județene, cu alte autorități locale, cu asociații profesionale și alte organizații civice, având drept scop integrarea activității sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice și sociale a țării.
În exercitarea profesiei de medic veterinar pe lângă obiectivele menționate se regăsesc și alte obligații și responsabilității stipulate în actele normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, responsabilități pe care ne angajăm să le realizăm cu profesionalism și exigență, având garanția sprijinului conducerii centrale a Colegiului Medicilor Veterinari, a conducerii A.N.S.V.S.A. și D.S.V.S.A. județeană, a operatorilor economici din domeniul creșterii animalelor și alimentar, a autoritățile locale, a asociațiilor profesionale și a altor autorități și organisme competente.
 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole