Ajutor de minimis pentru ecoturism, aprobat de Guvern. Vezi ce cheltuieli sunt eligibile!

cabana_iarnaSchema de ajutor de minimis pentru ecoturism Programul Pilot Start Up Mediu Ecoturism, măsură de ajutor de minimis care vizează stimularea conservării naturii în contextul tranziției la economia verde, a fost aprobat astăzi de Executiv.

Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a unor proiecte care au ca scop conservarea și dezvoltarea zonelor care au asociate arii protejate, prin implementarea conceptului de destinație de ecoturism. Este vorba de proiecte pentru:
— dezvoltarea de infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, de infrastructură de informare și interpretare a naturii și culturii locale și facilități pentru servicii locale de ecoturism;
— creșterea capacității resurselor umane pentru managementul și administrarea destinației la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate.
Ariile naturale protejate dețin atuuri importante pentru dezvoltarea activităților de ecoturism, activități care pot aduce avantaje importante atât celor care le administrează, cât și comunităților locale, ecoturismul fiind unul din puținele sectoare economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone.
Schema de minimis se adresează unităților administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, operatorilor economici, muzeelor, instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare și instituțiilor de învățământ superior acreditate, întreprinderilor unice, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în producția primară a produselor agricole, în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, desfășoară activități legate de export către state terțe sau către state membre sau desfășoară activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate.
Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor sunt:
— cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului, care este realizat cu personal propriu;
— cheltuieli cu achiziționarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului;
— cheltuieli cu elaborarea proiectului de amenajare pentru vizitare peșteri, elaborarea proiectului tehnic în cazul refugiilor montane cu rol de adăpost și informare turistică/centrelor de vizitare, elaborarea planului de interpretare a patrimoniului natural și cultural și a proiectului de amenajare și design interior pentru centrele de vizitare;
— cheltuieli cu lucrări de amenajare pentru centrele de vizitare destinate exclusiv informării și conștientizării;
— cheltuieli cu lucrări de construcții pentru refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, ca puncte de informare și educație și adăpost pentru vreme rea și pentru înnoptare;
— lucrări pentru realizarea de grădini cu caracter educativ cu exemplificarea speciilor de faună și floră autohtonă, inclusiv realizarea de mulaje de specii care au dispărut de-a lungul istoriei geologice a pământului;
— lucrări de amenajare de infrastructură de vizitare a peșterilor (punți, podețe, căi, balustrade, platforme, sistem de iluminat, instalații de amplificare a semnalului);
— lucrări pentru realizarea, refacerea și marcarea traseelor de drumeție, cicloturism, călărie, caiac/canoe;
— lucrări pentru construcția de podețe, observatoare pentru faună, puncte de belvedere, trasee pentru persoanele cu dizabilități;
— dotarea centrelor de vizitare cu echipamente de observare a faunei (binocluri, lunete, camere de monitorizare cu infraroșu și senzor de mișcare);
— lucrări cu semnalizarea traseelor și a obiectivelor turistice, instalații în aer liber de interpretare a naturii, panouri informative;
— cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului — expertiza de specialitate — din următoarele domenii: formare și training, facilitare comunitară, marketing, dezvoltare web și web-design, turism și strategii de turism, interpretarea naturii, cercetare și studii, sociologie;
— cheltuieli necesare pentru realizarea de instruiri, conferințe, întâlniri pentru personalul solicitantului, participanți și lectori/invitați: transport, cazare și diurnă conform legii, consumabile, închiriere săli;
— programe de formare pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul centrului de vizitare: manager în activitatea de turism, director centru de informare turistică, agent de turism pentru circuite tematice;
— programe de formare profesională pentru personalul cu funcții de execuție: ghid de turism (ecvestru, speologic, pentru peșteri amenajate, lucrător pensiune turistică, lucrător în gospodăria agroturistică);
— cheltuieli cu deplasarea, cazarea, diurna.
Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu.
Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.
Cuantumul finanțării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăși, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 de euro.
Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, pe tipuri de proiecte și în limita sumei alocate.
Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordată în cadrul schemei este de 100 de milioane lei, în perioada 2016-2020.
Schema de minimis își încetează valabilitatea la 31 decembrie 2020.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole