5 august 2021 - 07:02

Ajutoare financiare pentru FERMIERII afectati de criza de coronavirus

Regulamentul de acordare a ajutoarelor financiare pentru fermieri și IMM-uri în contextul COVID -19 a fost adoptat de Parlamentul European și de Comisia Europeană! Decizia a fost luată la data de 24 iunie 2020 la Bruxelles și a intrat în vigoare începînd cu data de 26 iunie 2020. Potrivit actului oficial, cuantumul maxim al sprijinului nu depășește 7.000 EUR per fermier și 50.000 EUR per IMM.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri oferă asistenţă de urgenţă fermierilor și IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19, cu scopul de a le permite să-și continue activitatea, sub rezerva condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

Se acordă sprijin fermierilor, precum și IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării produselor agricole prevăzute în anexa I la TFUE sau a bumbacului, cu excepţia produselor pescărești. Rezultatul procesului de producţie poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective.

Sprijinul ia forma unei sume forfetare care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020. Rambursarea ulterioară de către Comisie se efectuează în conformitate cu creditele bugetare și sub rezerva finanţării disponibile. Nivelul plăţilor poate fi diferenţiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.

„Europa s-a ținut de cuvînt, acum așteptăm ca și MADR să ia act de aceste modificări la Regulament și să demareze urgent consultările cu fermierii și să pună în practică cît mai urgent acest mecanism de finanțare a satului Românesc și a sectoarelor agricole în care activează micii fermieri. Deci la treabă MADR pentru că acest mecanism este cu caracter excepțional și urgent. Acum nu mai puteți spune că nu avem cadrul legislativ European. Barim de această dată trebuie să veniți cu măsuri concrete de finanțare a fermierilor mici și mijlocii din România. Este o șansă unică cu carecter excepțional pe care prin dumneavostră dacă dovediți patriotism, profesionalism și respect față de țăranul român greu încercat de aceste timpuri și vremuri să salvați Agricultura României”, a scris Ion Păunel, Președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit actului oficial, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se modifică prin introducerea unui nou articol:

Articolul 39b
Sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri oferă asistenţă de urgenţă fermierilor și IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19, cu scopul de a le permite să-și continue activitatea, sub rezerva condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

(2) Se acordă sprijin fermierilor, precum și IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării produselor agricole prevăzute în anexa I la TFUE sau a bumbacului, cu excepţia produselor pescărești. Rezultatul procesului de producţie poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective.

(3) Statele membre direcţionează sprijinul către beneficiarii cei mai afectaţi de criza COVID-19, prin stabilirea, pe baza dovezilor disponibile, a condiţiilor de eligibilitate și, atunci când statele membre în cauză consideră adecvat, a unor criterii de selecţie, care trebuie să fie obiective și nediscriminatorii.

(4) Sprijinul ia forma unei sume forfetare care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020. Rambursarea ulterioară de către Comisie se efectuează în conformitate cu creditele bugetare și sub rezerva finanţării disponibile. Nivelul plăţilor poate fi diferenţiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.

(5) Cuantumul maxim al sprijinului nu depășește 7.000 EUR per fermier și 50.000 EUR per IMM.

(6) Atunci când acordă sprijin în temeiul prezentului articol, statele membre iau în considerare sprijinul acordat prin alte instrumente de sprijin naţionale sau ale Uniunii sau scheme private pentru a răspunde impactului crizei COVID-19.”

2. La articolul 49, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
(2) Autoritatea statului membru responsabilă cu selecţia operaţiunilor se asigură că operaţiunile, cu excepţia celor care fac obiectul articolului 18 alineatul (1) litera (b), al articolului 24 alineatul (1) litera (d), al articolelor 28-31, 33, 34 și 36-39b, sunt selectate în conformitate cu criteriile de selecţie menţionate la alineatul (1) de la prezentul articol și potrivit unei proceduritransparente și bine documentate.”

3. La articolul 59, se introduce următorul alineat:
(6a) Sprijinul din FEADR acordat în temeiul articolului 39b nu depășește 2 % din totalul contribuţiei FEADR la programul de dezvoltare rurală.”

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.