AJUTOARE EXCEPȚIONALE PENTRU PRODUCĂTORII DE LAPTE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștință producătorilor agricoli că în data de 12 aprilie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253,Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), şi intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele        condiţii:

 1. Deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii;
 2. Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 3. Să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA;
 4. Produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.

Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Cererilepentruaceastăschemăde ajutoare de adaptareexcepţionalădestinatăproducătorilor de laptese depun la CentreleAPIA până la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoţite de următoareledocumente (care se prezintăşiîn original):

 1. Copie a BI/CI al/a solicitantuluipersoanăfizică;
 2. Copie a certificatului de înregistrarela OficiulNaţional al RegistruluiComerţuluiîncazulpersoanelorjuridice PJ/PFA/II/IF;
 3. Copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii;
 4. Copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depuneriicererii;
 5. Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;
 6. Dupăcazcopii de pefacturisau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de peavizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se atestelivrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;
 7. După  caz:
 • copie de pecelpuţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiatpe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depuneriicererii, însoţită de copii de pecelpuţin o facturăsaucelpuţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorulagricol, datatăînanul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorulagricol, pentruvânzarea direct datatăînanul 2017;
 • copie de pecelpuţin un aviz de însoţire a mărfiişi de pecelpuţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferentelapteluicomercializatînanul 2017
 • copie de pecelpuţin o factură de vânzaredirectă a lapteluiînanul 2017, prin PFA, II, IF, PJ;
 1. Dovadăcontbancaractivbancă/trezorerie.

Suma  alocată pentru acest tip de ajutor excepțional este de 24.284.644,98 lei,echivalent a 5.448.041,5 euro, care se asigură din Fondu lEuropean de Garantare Agricolă (FEGA),prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

- Publicitate -

Plățile pentru ajutoarele de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole